کارگران “گروه ملی اهواز” به اعتراضاتشان ادامه میدهند

امروز ٢٨ مرداد کارگران گروه ملی اهواز در ادامه تجمعات اعتراضی خود در مقابل امانیه روبروی بانک ملی تجمع کردند.
٤ هزار گروه ملی فولاد اهواز بخاطر دستکم ٤ ماه دستمزد در اعتراض به سر میبرند. دور جدید اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از ٢٩ تیر بخاطر ٤ ماه دستمزد پرداخت نشده و طلبهایشان بابت حق سنوات و خطر بیکارسازیها آغاز شد است.
شعارهای اعتراضی این کارگران در وسط شهر اهواز از جمله شعارهای مشکل ما حل نشه، اهواز قیامت میشه، کف زدن و شعار توپ، تانک، فشفشه، بطور واقعی اعلام جنگ کارگران علیه فقر، بیحقوقی و بی تامینی است. یکسال قبل کارگران هپکو در وسط شهر اراک راهپیمایی کردند و با شعار زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدار میکنیم در ره آزادی وای از این وضع، وای از این وضع، سرود آزادگی سردادند و شعار آنها به سرود همبستگی در اعتراضات کارگری از جمله به شعار هزاران بازنشسته در تجمع اعتراضی آنها در روزهای آخر سال ٩٥ تبدیل شد. امروز کارگران گروه ملی اهواز با این شعارها، دارند صدای خشم و اعتراض کل کارگران و کل جامعه را علیه توحش سرمایه داری حاکم و زورگویی و قلدری هایش اعلام میکنند.
در شرایطی که اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی اهواز هر روز تعرضی تر میشود و کارگران بر روی خواستهایشان پافشاری میکنند، مدیریت در همدستی با حراست به ابزار سرکوب دست برده و ده نفر از کارگران از جمله رحیم سعیدی، طارق خلفی، غریب حریزاوی، کریم سیاحی، عباس چلداوی، علی اکبر پناهنده، را در روز ٢٤ مرداد بازداشت شدند که بعد با گرفتن تعهد آزاد گردیدند. اما کارگران به اعتراضاتشان ادامه میدهند. روز ٢٥ مرداد ٦٠ نفر از این کارگران برای پیگیری خواستهایشان به تهران رفته و مقابل مجلس تجمع کردند.
صف متحد و قدرتمند کارگران، اتکای آنها به مجمع عمومی و تصمیم گیری های جمعی شان، شرکت خانواده ها در این اعتراضات از جمله حلقه های کلیدی برای تداوم قدرتمند این اعتراضات است.19 اوت 2017
برگرفته از صفحه کارگران در فیس بوک

 

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …