کانادا مجوز برگزاری انتخابات رژیم در این کشور را نداد

رسانه های حکومتی به نقل از محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات رژیم گزارش داده اند «کانادا اعلام کرد مجوز انتخابات در این کشور از ناحیه دولت مربوطه صادر نشده است و بنابراین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار نخواهد شد.»

اینرا هم بخوانید

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در محکومیت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی

جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یکی از مهمترین جنبش های تاریخ معاصر ایران واجد …