کانال جدید دستاورد کمونیسم کارگری منصور حکومت است!

پرسش از کیوان جاوید در باره کانال جدید بمناسبت بیست و ششمین سالگرد تاسیس حزب

انترناسیونال:تلویزیون برای حزب سیاسییک ابزار مهم و کلیدی برای دسترسی به جامعه است. حزب کمونیست کارگری ایران کانال جدید را دارد؛ کانال تلویزیونی بیست و چهار ساعته که از مارس سال ۲۰۰۳ (فروردین۱۳۸۲) شروع بکار کرده و کانال شناخته شده ای است، جایگاه مهمی در جامعه بدست آورده و مورد توجه بخش قابل توجهی از فعالین سیاسی و میلیونها نفر از مردم است. بینندگان کانال جدید چه طیفی هستند؟ این کانال چقدر شناخته شده است و چه نقشی میتواند در تحولات سیاسی داشته باشد. همچنین چه نقشی در پیشبرد اهداف حزب دارد ؟ بعنوان یک کانال قدیمی که الان نزدیک به ۱۴ سال از عمرش میگذرد، چه موقعیتی در جامعه پیدا کرده است و چه نقشی می تواند در تحولات سیاسی داشته باشد؟ با توجه به اینکه حزب از سوی هیچ دولتی پشتیبانی نمیشود چگونه از عهده تامین مخارج، برنامه سازی و اداره چنین نهاد پر خرج و کاربری برمی آید؟

کیوان جاوید: اختناق و سرکوب همراه با مغزشویی و دروغپراکنی علیه قطب چپ و علیه منافع ۹۹ درصدی های جامعه، مهمترین ابزارهای استیلای طبقه سرمایه دار و دولت های بورژوایی است. اینیک حکم جهانشمول است. در هر کشوری که زورشان برسد با کشتار و زندان و بستن دهان مردم و طبقه کارگر منافع چپاولگران را تامین می کنند. هر کجا که به یمن مبارزات وسیع مردم آزادی های نسبی ای به طبقه و دولت سرمایه داران تحمیل شده است و نمی توانند مستقیما اختناق سیاسی برقرار کنند، با انحصار رسانه های عظیم بین مردم تفرقه می اندازند، مردم را فریب می دهند و وعده های دروغ میدهند و وقتی اعتصابات و اعتراضات علیه نظام حاکم در می گیرد، آن را بایکوت می کنند و علیه حرکت های اعتراضی سمپاشی می کنند. این واقعیت روزمره زندگی بشری است.

در دوره جدید و در عصر حاکمیت مدیای اجتماعی انحصار خبر از کنترل غول های خبری وابسته به دولت ها و نظام حاکم بیرون آمده است و یک قدرت دوگانه بوجود آمده است. قدرتی که خواب دول و مدافعان نظام نابرابر و استثمارگر را آشفته کرده است. کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری البته خیلی پیش تر از اینکه مدیای اجتماعی توده ای پا به عرصه ظهور بگذارد وارد این میدان شد.

در عرصه دسترسی به توده های میلیونی مردم از طریق رسانه های سمعی و بصری کار احزاب چپ و کمونیست به مراتب دشوار تر از راستها است. چرا که به دلیلیک عمر سرکوب و کشتار و زندان و خفقان که به احزاب چپ تحمیل شده است تقریبا بخش اعظم چپ عادت به حاشیه نشینی کرده است و نه به صرافت استفاده از این ابزار های اصلی تبلیغی – سازماندهی می افتد، نه زبان حرف زدن با مردم عادی و فعالین اجتماعی و رهبران عملی مبارزات اجتماعی را بلد است. حزب کمونیست کارگری در این عرصه پیشروی های بسیاری داشته است. حزب قدم به قدم یاد گرفته است زبان و فرهنگ حرف زدن با مردم را یاد بگیرد و پیچیده ترین مسائل مبارزاتی و سیاسی را هم برای توده مردم و هم برای پیشروان مبارزات اعتراضی – انقلابی شفاف و غیر غامض توضیج بدهد.

حزب کمونیست کارگری پیش از استفاده تلویزیون  کانال جدید، رادیو انترناسیونال را که پوشش سراسری در ایران داشت براه انداخت. کاری که در وقت خودش بسیار بدیع بود. هر چند زمان پخش روزانه این رادیو کمتر از یک ساعت در روز بود اما برای بخش پیشرو و کمونیست جامعه بسیار مفید واقع شد. تلویزیون۲۴ ساعته کانال جدید طبق همان سنت که حزب کمونیست کارگری داشت تاسیس شد.

روز به روز و با آزمون و خطا کانال جدید زبان خاص خود را پیدا کرد و توانست با توده های میلیونی در تماس باشد. فرهنگ نوینی را وارد جامعه کرد و تاثیر غیر قابل برگشتی بر آرا و عقاید بخش وسیعی از جامعه گذاشت. نگاهی به برنامه ها و تولیدات تلویزیون کانال جدید بیندازید و ببینید تنوع برنامه ها تا چه حد زیاد است. بحث و تحلیل سیاسی و مناظره و میزگردو بازتاب دادن مبارزات روزمره مردم و نقد ناسیونالیسم و مذهب و مبارزه بی امان با جمهوری اسلامی و … تنها بخشی از برنامه های روزانه کانال جدید است. فیلم و موزیک و برنامه های مستند سیاسی و فرهنگی و علمی بخش دیگری از برنامه ها است.

یک نمونه حرف زدن با مردم و که به دلشان بنشیدن و برای وسیع ترین بخش های جامعه قابل درک و فهم باشد، برنامه های پخش مستقیم بود. هیچ کدام از مجریان این برنامه از قبل دوره تخصصی ندیده بودند. هر چه بود درک این واقعیت بود که می شود و باید با مردم به زبان «آدمیزاد» صحبت کرد. نه اینکه به زبان غامض و پیچیده که فقط هم خط ها و هم فرقه ای ها و هم کیشان متوجه آن بشوند. ما وقتی در نقد و علیه اعدام صحبت می کنیم هر فردی که در آن جامعه از اعدام جانش به لب رسیده این زبان برنامه سازان کانال جدید را می فهمد و درک می کند. همینطور کسانی که از فقر و نداری و تبعیض و سرکوب کارد به استخوانشان رسیده با پوست و گوشت خود با کانال جدید ارتباط برقرار می کنند. مجری برنامه لایو بطور مثال ساعتها برنامه  اجرا می کرد بدون اینکه حرف هایش را از قبل نوشته باشد یا بخواهد از رو بخواند. فقط آمار و ارقام جلوی دستش بود و بسته به اینکه بیینده چه می گوید و چه می خواهد از همه وجودش حرف دلش را بیان می کرد. بعنوان یک حزب سیاسی که تمام هزینه های هنگفت مالی اش را خودش تامین می کند ساختن یک تلویزیون۲۴ ساعته که بتواند همه بخش های مختلف جامعه را مورد خطاب قرار بدهد و از وسیعترین بخش های جامعه نیرو بگیرد کار بسیار سختی است. کانال جدید از میان کارگران و زنان و جوانان و معلمان دوستدار و یا خبرنگار دارد. حتی در دور افتاده ترین نقاط ایران بینندگان و طرفداران پِر و پاقرصی دارد. بگذارید چند مثال بزنم. از دوستی که تقریبا باید گفت کادر سیاسی کانال جدید در ایران است پرسیدم در منطقه جنوب شرقی ایران پرس و جو بکند که کانال جدید از نظر فنی و کیفیت پخش در چه وضعیتی است. گزارشش واقعا شادی بخش بود. می گفت حتی در میان چادر نشینان هم با کانال جدید آشنا بودند. می گفت یک مغازه دار بین جاده ای می گفت من طرفدار تلویزیون کانال جدید که مال «حزب کارگری» کمونیستها است هستم. یا چند شب قبل دوستی به تلگرام کانال جدید پیغام گذاشت که تی وی مشکل پخش دارد. ضمن اینکه فورا مشکل را رفع کردیم از او پرسیدم از کجا تماس می گیری جواب داد از اهواز. سئوال کردم چه برنامه هایی را دنبال می کند. جوابش جالب بود: نگاه به چپ ، نگاه روز و نان و گل سرخ. وقتی از او خواستم با کانال جدید همکاری کند خیلی خوشحال شد و تشکر کرد که چنین درخواستی از او دارم. نمونها فراوان است و طبعا اگر بخوام طبق مستندات در این مورد بیشتر بنویسم طبعا چند ویژه نامه انترناسیونال باید نوشته شود تا حق مطلب ادا گردد.

حزب اول به خودش گفته است آیا می خواهی سد سانسور و اختناق را بشکنی  و همچنین انحصار بهره برداری از رسانه های اجتماعی را از دست طبقه سرمایه دار و احزاب راست خارج کنی؟ جواب مثبت به سئوال باعث شد ما اینجا ایستاده ایم که همه می بینند. جایی که راست ها باورشان نمی شود یک نیروی چپ و رادیکال و انقلابی اینطور توانسته است تا اعماق جامعه نفوذ کند و محبوب بشود. ما در زمینه استفاده از ماهواره برای دیگر نیروهای چپ هم  تا حد زیادی الگو شده ایم و اینها اصلا تصادفی نیست.

مخارج و تامین نیرو بخش دیگری از سئوال است. حزب از هیچ دولتی تامین مالی نمی شود.  هزینه کانال جدید به کمک فعالین، دوستداران، اعضا و کادرهای حزب کمونیست کارگری تامین می شود. رفقای حزبی فاندریزینگ می کنند و هر ماه مثل اینکه در یک نبرد نظامی شرکت داشته باشند در حال جنگیدن برای حفظ این سنگر مهم هستند. با این وجود بیشترین هزینه صرف اجاره ماهواره است. استودیوها هزینه کمتری می برد و بهرحال همانطور که گفته شد با تلاش هرکولی تیم تامین مالی، هزینه های ثابت پرداخت می گردد.

امایک فرق اساسی کانال جدید به همه رسانه های تصویری استفاده از نیروی داوطلب است. کانال جدید به هیچ مجری و برنامه سازی پول پرداخت نمی کند. همه داوطلب اند و خوب است بدانید وقتی حزب فراخوان کمک مالی میدهد همین داوطلبین اولین افرادی هستند که کمک مالی می کنند.

همه برنامه سازان از میان اعضا و کادرهای حزب و دوستداران حزب تامین می شنود. هر برنامه ویژه، مسئول خودش را دارد و زیر نظر جمعی اداره می شود. افراد تازه کار یک دوره فشرده می بینند و با تمرین و پشتکار وارد کار می شوند. مسئولین فنی هم همینطور. کار فنی کانال جدید اصلا آسان نیست. خصوصا برای اینکه ما برای تهیه ابزار فنی با مشکل هم روبرو هستیم و هیچ ابزار فنی ای را تا حد امکان دور نمی اندازیم. ممکن است کامپیوتری را برای چندمین بار تعمیر کنیم تا مجبور نباشیمیک کامپیوتر جدید بخریم. حتی برای دکوراسیون و نجاری و بناییو … از نیروهای داوطلب استفاده می کنیم. اذعان می کنید هر تلویزیونی که بخواهد حقوق ۵۰ کارمند فنی را بدهد چه هزینه زیادی متقبل می شود. این را هم اضافه کنم بخش وسیعی از این داوطلبین شاغل هم هستند و بعضا مستقیما از سر کار به استودیو می آیند.

کار در کانال جدیدیک فرق دیگر هم با رسانه های دیگر دارد. داوطلب بودن یعنی اینکه همیشه این کار باید برای همکاران کانال جدید جذاب و با نشاط باشد. کانال جدید نان کسی را گرو نگرفته است که مجبور باشند بسوزند و بسازند. به این دلیل فرهنگ متفاوتی غیر از فرهنگ حاکم بر محیط بورژوایی باید در پیشبرد کارهای روزانه، حاکم بر کار ما باشد. آنچه که پیشروی و ادامه کاری را ممکن کرده است. آرمان و امیدی است که همه ما را وا میدارد به جلو برویم.

اما برگردیم به موقعیتی که تلویزیون حزب کمونیست کارگری در جامعه پیدا کرده است و نقشی که می تواند در تحولات سیاسی داشته باشد. از آخرینها شروع کنیم. کانال جدید با دهها شخصیت سیاسی و فعالین جنبش های اعتراضی که در داخل ایران زندگی می کنند مصاحبه و گفتگو کرده است و همچنان این کار را خواهد کرد. رهبران این حزب که جمهوری اسلامی بر سرشان جایزه گذاشته است انگار هر روز در خانه مردم نشسته اند. اعتصابی در ایران نیست که فورا از کانال جدید بازتاب پیدا نکند. به میدان آمدن خانواده های کارگری و شرکت وسیع آنها همدوش همسرانشان در اعتراضات و اعتصابات یک نمونه تاثیر گذاری حزب ما است. حزب فقط آینه مبارزات جاری نیست. به همه این اعتراضات و مبارزات خط می دهد و علیه قوم گراها و ناسیونالیست ها و تفرقه افکنان، جامعه را بسیج می کند. حزب و کانال جدید بقول یک دوست بیننده از ایران، خط قرمز جمهوری اسلامی است.

شما نگاه کنید مردم در چه ابعادی با جمهوری اسلامی در حال نبردند. زنان از مرز بد حجابی به بی حجابی پا فراترگذاشته اند. حزب و کانال جدید را در این سنگر تمام قد می بینید. جوانان علیه خلاصی فرهنگی اند حزب و کانال جدید اینجا کاملا آماده و پیشتاز است. اعتصابات کارگری را در جامعه می بیند، حزب و کانانال جدید در صف اول بازتاب و رفع موانع سیاسی پیش پای جنبش کارگری است. از اعتصاب معلمان و بازنشستگان تا دیگر اعتراضات را مشاهده می کنید و حزب تاثیر گذار ترین نیروی سیاسی بر این جنبش ها است. اگر این حزب و تلویزیونش نبود حالا ما فرسنگ ها از این فرهنگ پیشرو مبارزاتی و اعتراضی و سیاسی دور بودیم. جوامع پیرامونی را ببنید و آن را با ایران مقایسه بکنید. خواهید دید این دستاوردها از آسمان نازل نشده است. صف رهبران علنی مبارزات جاری را ببینید، خواهید دید برای حضور علنی و چهره شدن همه اینها موانعی از طرف این حزب کوبیده و جاده صاف شده است. با این حزب نمی شود مبارزات مردم را تحریف کرد و مثل سال ۵۷ خمینی را در ماه کرد و به مردم فروخت. کاری که بی بی سی بعنوان تنها رسانه در دسترس مردم در انقلاب ۵۷ انجام داد. کانال جدید در تحولات انقلابی که مردم در خیابانند می تواند سریع ترین و وسیع ترین تاثیراترا در صحنه مبارزه بگذارد و  برای بسیج مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی تعیین کننده باشد. یک گوشه از کار کانال جدید را در سال ۸۸ دیدم که جمهوری اسلامی برای خنثی کردنش مجبور بود روزانه سنگین ترین پرازیت ها را بطرف ساتلایت کانل جدید بفرستد اما موفق به قطع ارتباط ما با مردم نمی شود. هزینه پرازیتی که جمهوری اسلامی برای خنثی کردن کانال چدید می پرداخت به گفته مسئولان هات برد بسیار سنگین بود. قدرت کانال جدید در واقع بخشی از قدرت حزب کمونیست کارگری ایران است و در تحولات بعدی از این ابزار هزاران بار موثر تر استفاده خواهیم کرد. اینها دستاورهای کمونیسم کارگری منصور حکمت است.

انترناسیونال ٧٤١

 

اینرا هم بخوانید

حکومت حسن روحانی دشمن آزادی بیان – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۹ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …