کانال کولبران و سوختبران: از کولبری تا پناهندگی- جنگ برای نان، مبارزه برای زندە ماندن

این صداها را بشنوید، فریادی از اعماق و سرنوشت صدها و بلکه هزاران کولبر جوان مانند «محمد » که امید و آینده شان توسط حکومت تروریست و مافیای کولبرکُش و جنایتکار سپاه پاسداران به تباهی و نابودی کشیده شده است و راهی بجز فرار به امید آینده و یک زندگی بهتر در مقابلشان باقی نیست.

محمد کولبر جوان سردشتی در میان بیش از ۷۰ پناهجویی است که چندین شبانه روز در میان آبهای یونان به طرف ایتالیا قایقشان از کار افتاد و در نهایت امروز پلیس یونان با وعده اینکه آنها را به کشور ترکیه دیپورت نمی‌کنند، آنان را به خاک یونان اسکورت و انتقال دادند.

محمد تنها سرپرست یک خانواده است که برای بدست آوردن لقمه ای نان و حداقل مخارج و کمک هزینه های دو خواهر و مادرش در شهرهای بانه، پیرانشهر و سردشت مشغول کولبری و حمل بار با کول در سرما و گرمای تابستان و زمستان بود.

چندین مرتبه هدف گلوله نیروهای جنایتکار اسلامی در مرز بانه و سردشت قرار گرفته و خوشبختانه آسیبی ندیده است. مدت چند ماه است که مرزهای محلل تردد کولبران در سردشت بسته است و دیگر هیچ معابر تردد کولبری چه مسیرهای آزاد که (سالهاست بسته شدند) و چه به صورت قاچاق که ( ماەهاست همه جا بسته است) وجود ندارد.

محمد بخاطر فقر ‌و بیکاری از روی اجبار به کولبری روی آورد و همین الان چندین پرونده بازداشت و زندان و جریمه و حکم بازداشت از سوی دادسراها و دادگاه سردشت بخاطر کولبری دارد و اگر در سردشت میماند به زودی دستگیر و به زندان می افتد.
سرنوشت محمد و هزاران کولبر و پناهجویانی که بخاطر شرایط فلاکت بار معیشتی و قتل و کشتار عامدانه کولبران مجبور به فرار به آنسوی مرزها می‌شوند. یا در ایران سینه شان هدف گلوله نیروهای قاتل و جنایتکار اسلامی قرار میگیرد و یا به هنگام خروج طعمه دریاها و اقیانوس‌ها می‌شوند.

صدای این پناهجویان و همه پناهندگانی باشیم که بخاطر رسیدن به یک کشور امن جانشان در خطر دیپورت و شکنجه های روحی و روانی پلیس ترکیه و یونان قرار دارند.
از همه سازمانهای حقوق بشری و دفاع از حقوق پناهندگی و فعالان و رسانه‌ها میخواهیم ضمن پوشش این اخبار در حمایت از آنان به دفاتر یوان و مهاجرت کشورها فشار بیاورند.


کانال کولبران و سوختبران
جمعه ۲۶ آگوست ، ۴ شهریور ۱۴۰۱

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …