کانال کولبران و سوختبران: دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر روز مصاف علیه حکومت قاتل جمهوری اسلامی باید باشد

در نزدیک تر شدن به دهم دسامبر (۱۹ آذر) روز جهانی حقوق بشر هستیم. روز جهانی حقوق بشر را به کیفرخواستی علیه حکومت قاتل و آدمکش اسلامی، حکومت قاتل کولبران در کردستان و سوختبران در سیستان و بلوچستان و همچنین به کیفرخواستی علیه ۴۴ سال گذشته جنایات رژیم فاشیست و تروریست اسلامی در ایران تبدیل کنیم.

یکسال گذشته، مهم‌ترین تحولات یک قرن گذشته در خاورمیانه و مخصوصا در ایران رقم خورد. قتل مهسا (ژینا) امینی سرآغاز یک جنبش عظیم اجتماعی و انسانی بود که «انقلاب زن، زندگی و آزادی» یا «ژن، ژیان، ئازادی» را در ایران رقم زد.

انقلاب شکوهمند مردم تحت ستم در ایران زیر قوانین کثیف شریعت اسلامی و رژیم آپارتاید جنسی و نژادی کل ارگان حاکمیت منفور و ننگین اسلامی را در آستانه فروپاشی و به سرنگونی نزدیک کرد.

در یکسال گذشته حکومت جنایتکاران و آدمکشان اسلامی با سرکوب و کشتار گسترده علیه مردم مبارز و انقلابی در کردستان و بلوچستان و دیگر نقاط ایران ماهیت آدمکشی و فاشیستی و وحشی‌گری خود را با کشتار صدها نفر و زخمی نمودن هزاران نفر و همچنین بازداشت و دستگیری ده‌ها هزار نفر دیگر به نمایش گذاشت.

هرچقدر کشتار و سرکوب بی‌رحمانه حکومت جنایتکار اسلامی بیشتر شد، عزم و اراده انقلابی مردم برای پایان دادن در مقابل این هیولای آدمکش منجر به انسجام و مقاومت بیشتر مردم از خیزش‌های قبل‌تر شد.

جمهوری اسلامی در انزار دنیا بشدت منزوی و در داخل منفورتر از هر زمانی است. حمایت از تروریسم اسلامی از جانب رژیم تروریست ایران بار دیگر منطقه را به جنگ و ناامنی سوق داده و با دمیدن در آتش جنگ بین دولت فاشیست اسرائیل و تروریستهای حماس سعی کرد افکار دنیا را متوجه جنگی کند که شکستش از قبل متوجه خود رژیم قاتل ایران است.

رژیم اسلامی سعی کرد از فرصت جنگ بین اسرائیل و حماس به نفع خود استفاده تا مثل همیشه از خطر سرنگونی برای صباحی به عمر ننگینش بیافزاید.

اما مردم مبارز ایران سالهاست با سیاستهای کثیف و یا خودزنی‌ها و جنایات این رژیم فاشیست آشنا هستند. اعتراضات کوبنده کارگران نفت، اعتراضات و اعتصابات کارگران مراکز مختلف و بازنشستگان و غیره در این دوره قویتر و تداوم بیشتری پیدا کرده است.

حکومت آدمکش اسلامی، حکومت فقر و گرسنگی است که روی سراشیبی سقوط کامل قرار گرفته است. از درون حکومتیان شاهد افشاگری و ترس و وحشت و نابودیشان توسط مردم آزادیخواه ایران هستیم.

ما کارگران و مردم آزادیخواه ایران از تمامی طیف‌های اجتماعی به خوبی می‌دانیم که راهی بجز نابودی و سرنگونی این حکومت آدمکش نداریم.

تداوم اعتراضات توده‌های معترض در ایران و شروع موج جدیدی از اعتصابات سراسری در داخل، زمینه را برای تعرض صفوف یکپارچه مردم بیش از گذشته مهیا خواهد کرد تا کار را یکسره کنیم.

در خارج ارگان‌ها و سازمانهای مدافع حقوق بشر را باید وادار کرد تا در سطح جهانی و ابعاد گسترده‌تر، بیش از هر زمانی دولت‌های غربی را وادار کنند تا این هیولای قاتل را در دنیا بایکوت و منزوی کنند و به مماشات و هرگونه روابطشان با این قاتلان هرچه زودتر و فورا پایان دهند.

مرک بر جمهوری اسلامی

زنده باد انقلاب مردم ایران

کانال کولبران و سوختبران

اینرا هم بخوانید

خاتمه موقت اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز و  عقب نشینی های مدیریت

صدای مستقل گروه ملی فولاد اهواز طی بیانیه ای ضمن اشاره به مبارزات درخشان این …