کانال کولبران و سوختبران: کولبران متحد شوید!

اتحاد کولبران یکی از خواست‌های انسانی و طبقاتی در کردستان است و می‌توان مانند شوراهای کارگری و یا دانشجویی؛ شورای مستقل کولبران را مورد حمایت قرار داد و امکان تشکل یابی این حرکت بسیار مبرم و الزامی است که باید آن‌را را پشتیبانی کرد. ضرورت ایجاد چنین کمیته‌ای برای سازماندهی هرچه بیشتر کولبران امر حیاتی جامعه کردستان است.

شورای مستقل کولبران به نمایندگی از ده‌ها هزار کولبر از شهرهای مختلف ایران در مرزهای کردستان انترناسیونال کارگری نوینی است که با پشت سرگذاشتن تمامی مرزهای فرقه‌گرایی یا مذهبی و ناسیونالیستی می‌تواند شکل بگیرد و تصویر و جهت‌دهی دیگری به روند مبارزات و قدرت طبقه کارگر در سراسر ایران و مخصوصا در کرستان علیه حکومت قاتل سرمایه اسلامی در ایران ببخشد.

کولبران کردستان حول خواست‌ها و مطالبات حداکثری باید سازمان یابند؛ می‌توان و باید شوراهای کولبران سازماندهی و نمایندگان خود را داشته باشند، چه در ظرفیت فردی یا گروهی و سپس ابعاد سراسری‌تر آن… زمان آن فرارسیده است که خانواده‌های کولبران و سوختبران با افشاگری جنایات حکومت آدمکش و محکوم کردن کشتار آشکار این زحمتکشان، مبارزه جدی‌تری و با اتحاد همگانی مردم سراسر ایران پا به میدان گذاشته و دست به اعتراضات گسترده بزنند.

نباید اجازه داد نسل کشی رژیم قاتل علیه کولبران و سوختبران عادی‌سازی شود و دست تبهکاران قاتل برای کشتار بیشتر علیه آنان را بازگذاشت.

کانال کولبران و سوختبران https://t.me/Mehr22Justice

اینرا هم بخوانید

این کوه موش خواهد زائید

حمید تقوایی: در ٢٤ ساعت گذشته “حمله قریب الوقوع” جمهوری اسلامی به اسرائیل به صدر …