کتاب دوم سپیده قلیان: احضار دوال پای رسوایی با پای‌سیب

«احضار دوالپای رسوایی با پای‌سیب» کتاب دوم سپیده قلیان زندانی سیاسی، در ایران‌وایر منتشر شد

سپیده قلیان در مقدمه نوشته: «من تعهد دارم! تعهد دارم به زنهایی که با آنها زندگی کردم. ثبت زندگیشان یک بخشی از همین تعهد است. دلم میخواهد همه این کتاب را بخوانند حتی تمام کسانی که از من بدشان میآید. دلم میخواهد مثلا یکی برایم بنویسد: تخم‌‌سگ! تارت کدو‌حلواییت بد شد! بعد من هم جواب بدهم: متاسفم دوست من، من تخم آدمم نه تخم‌سگ اما بیا باهم نامه نگاری کنیم!»

کتاب « احضار دوال پای رسوایی با پای سیب» نوشته سپیده منتشر شد. این کتاب در قالب ۱۰ روایت و دستور پخت شیرینیهای محبوب زندانیان به بازگویی تجربیات خود از زندانهای اهواز، بوشهر، اوین و زندگی زنان زندانی و مصائب‌شان پرداخته است.

آدرس دانلود کتاب:

https://publuu.com/flip-book/451556/1019097/page/2

اینرا هم بخوانید

تاکید اسرئیل بر پاسخ به حمله جمهوری اسلامی

اسرائیل«کانال ١٢»: اسرائیل «به وضوح و نیرومندانه» به حمله جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. واکنش …