ضرب و شتم وحشیانه کارگر شهرداری علی آباد کتول توسط پیمانکار و توجیهات بی شرمانه شهرداری

روز ٢٢ خرداد پیمانکار شهردار علی آباد با بیل و وحشیانه به کارگر مذکور حمله کرده و وی را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار می دهد.
کوهستانی شهردار علی آباد کتول در واکنش به این موضوع مدعی شده” ابتدا کارگر به همسر پیمانکار حمله کرده است. این کارگر پیش از این هم چند بار بی نظمی‌ها و غیبت‌هایی داشته که کارفرما به او اخطار داده است. دیروز هم در پی غیبتی بدون هماهنگی که داشته توسط کارفرما تعلیق شده، اما مجدد به شهرداری مراجعه کرده و گویا برای گرفتن مطالباتش با پیمانکار مجادله لفظی داشته و پس از بالاگرفتن درگیری، به همسر پیمانکار که در محل حضور داشته حمله کرده و به صورت او سیلی زده و سپس برادر پیمانکار نیز با بیل به کارگر حمله کرده است.تعرض و کتک کاری کارگر شهرداری بشدت محکوم است. ضرب و شتم کارگر بشدت محکوم است. مسئول این وضعیت قوانین و مقررات ضد کارگری حکومت آدمکشان اسلامی است که دست کارفرمایان که خودشان هم جزئی از آن هستند، در ارتکاب هر جنایتی علیه کارگران باز گذاشته است

اینرا هم بخوانید

احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان گیلانی به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارسال شد

پرونده فعالان مدنی و حقوق زنان گیلان که در مجموع به بیش از ۶۰ سال …