کرج:حمله ماموران به تجمع معلمان و بازداشت تعدادی

نیروهای امنیتی به تجمع معلمان روز شنبه ٣٠بهمن ماه معلمان در کرج حمله کرده ضمن ضرب و شتم معلمان، تعدادی را بازداشت کردند

اینرا هم بخوانید

پیش‌بینی کسری بودجه۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای امسال

سانه های حکومتی به نقل از حمید رضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس …