کرونا بهانه است، اصل سیستم مساله است

اکونومیست: «کرونا باعث عقب‌‌گرد دمکراسی در جهان شده است. مقررات محدودکننده کرونا از جمله دلایل این بازگشت هستند. ایران به لحاظ شاخصه‌های دمکراسی در قعر جدول است».

بله کرونا هم باعث عقبگرد در نظام‌های سرمایه‌داری شده است. باید دید این چه پدیده‌ای است که بجای بسیج امکانات علیه کرونا، از آن برای محدود کردن مردم و فقر و بیحقوقی مردم استفاده میشود؟ این چه نظامی است که هزینه‌های نظامی‌اش صدبار بیشتر از سیستم پزشکی است؟ این چه نظامی است که سیل و طوفان در مهد دمکراسی جهان، آمریکا، بقول نائومی کلایم بهانه‌ای برای حمله به ته‌مانده بیمه‌های اجتماعی و فقر مردم میشود؟

گویی اشغال عراق به بهانه دمکراسی و رو‌آوردن لجن اسلام و قومگرایی در عراق در دو دهه قبل تقصیر کرونا بود. گویی روی کار آوردن طالبان در چند دهه قبل و چند ماه قبل بخاطر کرونا بود یا کمک به خمینی و جریان اسلامی در سال ۵۷ توسط دول غربی، کمک به شکل‌گیری داعش، حمله ارتش ترکیه به ارمنستان، لشگرکشی‌های پوتین، قدرت‌گیری رئیس جمهوری مثل ترامپ فاشیست، رشد احزاب راسیستی در اروپای دموکرات، تخریب کره زمین و … این لیست انتها ندارد.

خود اکونومیست میگوید نیمی از مردم دنیا از همان دمکراسی غربی هم برخوردار نیستند. اعترافات اکونومیست آدم را به بیحقوقی اکثریت عظیم بشر در جهان سرمایه‌داری میرساند. کرونا ماهیت گندیده این نظام و بیحقوقی اکثریت مردم دنیا را عیان‌تر کرد. آیا راهی بجز سوسیالیسم در مقابل منجلابی که سرمایه‌داری بر جهان حاکم کرده است، وجود دارد؟

مندرج در ژورنال شماره ۳۲

اینرا هم بخوانید

روحانی چرا رد صلاحیت شد؟ اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۶۶۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …