کریستیان رونالدو و وضعیت نزار حکومت!اطلاعیه حزب کمونیست کارگری در مورد بازی تیم النصر و پرسپولیس

تیم فوتبال النصر به همراه کریستیان رونالدو برای یک بازی رسمی وارد ایران شده است. حکومت این را فرصتی برای منحرف کردن اذهان جامعه یافته و مردم فرصتی برای جلب توجه جهانیان به جنایات حکومت علیه ورزشکاران و علیه همه مردم ایران.  جمهوری اسلامی میخواهد در میان شعله های انقلاب زن زندگی آزادی که در سالگرد انقلاب دوباره زبانه کشید، و بار دیگر اعتراض جهانیان علیه جمهوری اسلامی را برانگیخت، با جنجال و پهن کردن فرش قرمز برای رونالدو توجه ها را بجای دیگری معطوف کند و مردم میخواهند فشارها و محدودیتهای حکومت علیه ورزشکاران را در برابر  چشمان مردم دنیا قرار بدهند. مقامات حکومتی چنان برخورد چاپلوسانه و حقیری به رونالدو داشته اند که حتی صدای رسانه های خودشان هم درآمده است. حکومت زیر فشار انقلاب زن زندگی آزادی به حال نزاری افتاده است و این درماندگی در همه زمینه ها از جمله ورزش فوتبال نیز خود را نمایان میکند.

در جمهوری اسلامی  فوتبال همواره و بويژه در انقلاب جاری یک عرصه اعتراض بوده است. از مبارزه  برای حضور زنان در استادیومها تا دختر آبی، و از شادی مردم بعد از شکست تیم ملی ایران به آمریکا در جام جهانی تا بازیهای بدون تماشگر و بازیگران معترض، در کارنامه فوتبال در جمهوری اسلامی  ثبت است. بازی با تیم النصر نیز میتواند و باید به عرصه دیگری از اعتراض تبدیل شود. اعتراض به جنایت حکومت علیه ورزشکاران و همه مردم آزادیخواه. اعتراض به راه ندادن زنان به استادیومها و دیگر محرومیت‌های ورزشی علیه آنان. رژیم آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی باید از جانب فیفا و دیگر نهادهای ورزشی بین المللی تحریم شود و  مانند رژیم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی به میدانهای ورزشی راه داده نشود. بایکوت همه جانبه جنایتکارن حاکم بر ایران، در ورزش و در همه زمینه های سیاسی و هنری و اجتماعی، خواست برحق همه مردم ایران است و میتواند به قدرت ما مردم بپاخاسته عملی شود.   

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

خط رفاه: درباره تشکيل کنفدراسيون کار ايران- خارج از کشور