کشته و مجروح شدن ۴۳ سوختبر بلوچ در ده روز اول فروردین براثر تیراندازی مامورین و حو‌ادث جاده‌ای

از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳ تا دهم فروردین دستکم ۴۳ سوختبر بلوچ بر اثر تیراندازی مستقیم، تعقیب و گریز مامورین نظامی و حوادث جاده ای جان خود را از دست داده و مجروح شده اند.

طبق گزارش‌های مستند شده توسط حال وش از یکم تا دهم فروردین ماه سال جاری در فاصله زمانی ده روزه ۲۵ سوختبر جان خود را از دست داده و ۱۸ تن دیگر مجروح گشته که عمدتا بر اثر تیراندازی مستقیم، تعقیب و گریز و خارک انداختن توسط نیروهای نظامی دچار حادثه واژگونی خودرو و آتش سوزی شده اند.

هویت ۱۹ تن از سوختبران جان باخته و پنج سوختبر مجروح شده که توسط حال وش احراز شده اند به شرح زیر است:

1_«محسن اسکانی» ۲۲ ساله
2_«مبین اشرف زهی نور» ۱۸ ساله
3_«حمیدالله براهویی (پل جان)» ۲۵ ساله
4_«اصف نارویی »
5_«احمد یادگار »
6_«بلوچ خان گمشادزهی» ۱۸ ساله
7_«رحمت گمشادزهی»
8_«عبدالله دستیار» ۲۱ ساله
9_«میلاد نارویی» ۲۵ ساله
10_«نظام زمانخانی» ۲۸ ساله
11_«جمشید گمشادزهی»
12_«لال محمد حسن زهی»
13_«بصیر مندوزهی (اسحاق زهی)» ۲۲ ساله
14_«شهرام صابکی» ۲۳ ساله
15_«عابد حسین بر» ۲۳ ساله
16_«عثمان گمشادزهی» ۲۵ ساله
17_«علی نارویی» ۲۲ ساله
18_«باسط صلاح نژاد» ۲۵ ساله
19_«اسماعیل صلاح نژاد» ۱۸ ساله
20_«میلاد شه بخش»(مجروح)
21_«الیاس شه بخش»(مجروح)
22_«کیخا» (مجروح)
23_«عبدالمالک شه بخش»(مجروح)
24_«نعمت الله شیخ حسینی»(مجروح)

از هویت ۶ سوختبر جان باخته و ۱۳ سوختبر مجروح شده دیگر تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

فقدان فرصت‌های شغلی در سیستان و بلوچستان، سبب شده تا سوختبری به اجبار تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان بلوچ تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگان‌های نظامی هدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای زنده زنده در آتش می سوزند و‌ جان شان را از دست می دهند. برگرفته ازکانل تلگرام حال وش

https://t.me/haalvsh

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …