کلیپی از اعتراضات به دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

طی روزهای ۲۴و۲۶ دیماه ۱۳۹۷ اعتراضاتی در شهرهای استکهلم، لندن، تورنتو، ونکوور، گوتنبرگ، فرانکفورت و کلن در اعتراض به دستگیری مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و آزادی کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی برگزار شد

 این اعتراضات به دعوت احزاب و سازمانهای اپوزیسیون و با مشارکت فعال کمیته بین المللی علیه اعدام صورت گرفت

 این ویدئو از سوی کمیته بین المللی علیه اعدام تهیه و تدوین شده است. شما را با همکاری با این کمیته که علیه اعدام و برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کند، دعوت می کنیم

https://www.youtube.com/watch?v=ZynYjUQH50o

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …