گزارش شانزدهمين جلسه دادگاه حميد نوري در استکهلم سوئد – هرمز رها

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …