کمبود تجهیزات امدادی.تخریب سه هزار واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان

نماینده مجلس رژیم از زاهدان با انتقاد از کمبود مراکز وتجهیزات امدادی در سیستان وبلوچستان، گفت: بحران اخیر سبب تخریب سه هزار واحد مسکونی شده است. کمبود مراکز و تجهیزات امدادی در سیستان و بلوچستان ادامه دارد.برگرفته از فارس

اینرا هم بخوانید

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.عاطفه از پرونده‌سازی …