کمبود 100 هزار پرستار

باقر لاریجانی معاون درمان وزارت بهداشت حکومت گفته است:  در کشورکمبود شدید پرستار در کشور داریم .در حال حاضر با کمبود صد هزار نفری پرستاران در حوزه سلامت مواجه هستیم. فارس

اینرا هم بخوانید

شکایت علیه مدیر سابق و بازداشتی صداوسیما در فرانسه

سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» اعلام کرد در حال تنظیم شکایت در دادگستری فرانسه …