کمونیست ها ،مقدسات، بنر و پرچم! بابک یزدی

کمونیستها مقدسات ندارند. نه خدا و نه شاه و نه میهن. ولی مردم و انسان ها برایشان مهمتر از هرچیزی هستند.

… خارج از نژاد، مذهب، رنگ پوست، محل زندگی، باور سیاسی یا مذهبی، بی خدا، با خدا، بی دین، با دین، ضد دین و..

طبیعتا ما هم در گوشه ای از این جغرافیا و جهان متولدشده و با زبان و فرهنگ و سلوک آن مردم بیشتر آشنا و آگاه هستیم و آرمان ها و باورهایمان را هم از همان جا شروع می کنیم و به همین دلیل هم نام خود را حزب کمونیست کارگری گذاشته ایم.

ناسیونالیست ها مقدساتی دارند چون میهن، وطن،مرز پرگهر ، تمامیت ارضی، کوروش کبیر و … و برایش خون ریخته و خون می ریزند!

ما می گوییم مردم ایران، انسان ها، ساکنین این جغرافیا و هر جغرافیای مشخص و معین

باید به رفاه، آسایش، خوشی، شادی، آزادی و برابری برسند.

در همین یکشنبه قبل که 25 هزار نفر در میدان مل لستمن در تورنتو علیه اعدام ها و در حمایت از خانواده های پرواز جمع شده بودیم و ما با بنر و لوگوی حزب کمونیست کارگری حضور داشتیم، یک خانم محترم با حالت دعوا و طلبکارانه نزد من آمد که “ما داریم برای ایران مبارزه می کنیم و شما پرچم حزب تان را آورده اید”!؟

من گفتم “خانم محترم اولا پرچم متعلق به کشورها هست و احزاب بنر و لوگوی خود را دارند و این بنر و لوگوی حزب ماست. در ثانی شما دارید برای ایرانی مبارزه می کنید که احزاب در آن ممنوع باشند و ما برای ایرانی مبارزه می کنیم که احزاب در آن آزاد هستند. شاه و خمینی هر دو احزاب را ممنوع کردند و شما احتمالا اگر طرفدار خمینی نیستید لابد طرفدار شاه هستید؟.

در قرن بیست و یکم و در کشورهای مدرن و متمدن احزاب سیاسی مهمترین ابزار دخالت در سیاست هستند و شما در همین کانادا هم زمان انتخابات به یکی از همین احزاب موجود از چپ یا راست رای می دهید.

در ایران آزاد فردا هم احزاب سیاسی تعیین کننده هستند و شما اگر چپ یا راست و یا لیبرال هستی لطفا برو حزب خودت را یا پیدا کن و یا تاسیس کن.

گفت “نه من هم شاید برای خودم !حزبی داشته باشم”. گفتم خوب پس به جای این که با من مخالفت کنی تو هم شهامت این را داشته باش که بنر و لوگوی حزبت را در دست بگیر و تبلیغ کن، تا مردم تفاوت ما و شما را ببینید و بدانند و انتخاب کنند !

بابک یزدی

اینرا هم بخوانید

تأمین اقتصادی برای مردم باعث ظهور یزید می گردد! مهران محبی

تیتر انتخاب شده این نوشته نقل به مضمون صحبت اخیر علم الهدا از مؤسسین دانشگاه …