کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری: تجمع معلمین اردبیل در اعتراض به وضعیت معیشت و زندگی

روز چهارم بهمن ماه، معلمین اردبیل در همراهی با معلمین سایر شهرها، مانند تهران، کرج، اصفهان و استان البرز، کرمانشاه و خرم اباد، دست به تجمع اعتراضی زدند.معلمین اردبیل  در این تجمع تراکتهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: “منزلت، معیشت، حق مسلم ماست”، “درمان رایگان حق مسلم ماست”، ” معلم زندانی آزاد باید گردد”، ” معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است”. معلمین و بازنشستگان در شهرهای مختلف در تجمعات شان که در روزهای سوم، چهارم و پنجم ابان ماه برگزار شد، به وضعیت معیشتی و گرانی و فقر و نا برابری و سرکوب آزادیهای اجتماعی و سیاسی و مستند سازی علیه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، اعتراض داشتند. برخی از شعارهای معلمین در تهران “حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه” ، “معلم زندانی آزاد باید گردد”، “زندانی سیاسی، آزاد باید گردد” ،  “فریاد، فریاد از اینهمه بیداد”، ” تورم گرانی جواب بده روحانی”، ” آموزش رایگان حق ماست”، “توپ تانک مستند، دیگر اثر ندارد” بود.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران از اعتراض معلمین اردبیل و سایر شهرها حمایت میکند و از همه معلمین در شهرهای آذربایجان میخواهد که برای هر چه قویتر کردن صف متحد اعتراضات، به این تجمعات بپیوندند. گرانی و فقر و فلاکت، بیش از پیش، زندگی را برمیلیونها کارگر و حقوق بگیر و از جمله معلمان تیره و تار کرده است. در شرایط و توازن قوای سیاسی جدید، دست زدن به  تجمع و اعتراض متحدانه و سرتاسری برای همه بخشهای جامعه ممکن و مقدور شده است. باید اعتراضات و اعتصابات را گسترش داد.

 

زنده باد اعتراضات سرتاسری معلمین

پیش بسوی اعتصابات سرتاسری

پیش بسوی ایجاد شوراها

 

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

۵ بهمن ۱۳۹۷   برابر با  ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹

اینرا هم بخوانید

گوشه هایی از اعتراض مخالفین رژیم اسلامی علیه عاشورای دولتی در تورنتو سه شنبه 16 جولای 2024

مصاحبه با بابک یزدی در مورد مضحکه عاشورای دولتی در تورنتو. سه شنبه 16 جولای …