خطر اعدام حداقل ده زندانی در زندان رجایی شهر

بنا به اخباری که به کمیته بین المللی علیه اعدام رسیده است حداقل ۱۰ زندانی در زندان رجایی شهر به سلول انفرادی منتقل شده اند و خطر اعدام آنها در سحرگاه چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه وجود دارد. اسامی شماری از این زندانیان به قرار زیر است:

فرهاد میرزایی، سیروس مردای(بند ۳)، حسن جوادی (بند۱)، وحید سیلانی (بند ۴)، فرج الله حاتمی (بند ۲)، سعید رشتی (بند۳)، عیسی ابراهیمی (بند ۱۰)، اسماعیل حسین زندخان ( بند ۱۰) و محسن بابایی ( بند ۱۰).

کمیته بین المللی علیه اعدام مردم و همه نهادها و سازمان مدافع حقوق انسان را فرا می خواند که از اعدام این زندانیان جلوگیری کنند. نباید اجازه دهیم که جمهوری اسلامی با بساط اعدام و قتل عمد دولتی حق حیات را در جامعه مورد تعرض قرار دهد و از این وسیله برای سرکوب مردم استفاده کند. از همه کسانی که مخالف اعدام هستند، و از همه کسانی که این حکومت لعنتی را مانع خوشبختی خود و جامعه میدانند، می خواهیم که یکصدا علیه اعدام زندانیان به میدان بیایند و خواهان لغو اعدام آنها شوند.

 

کمیته بین المللی علیه اعدام

۲۷ فروردین ۱۳۹۶- ۱۶ آوریل ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …