کمیته بین المللی علیه اعدام: حکم اعدام محمد نوری از سوی دادگاه عالی جمهوری اسلامی تایید شده است!

بنا به اخباری که از زندان به دست ما رسیده است حکم اعدام محمد نوری هم پرونده ای سینا دهقان از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده است.

محمد نوری بهمراه سینا دهقان و سحر الیاسی به دلیل نوشتن مطالب انتقادی در باره اسلام و مخالفت با مقدسات اسلامی در شبکه اجتماعی لاین در سال ۱۳۹۴ دستگیر شدند. سینا به اتهام “توهین به پیامبر اسلام” در دادگاه کیفری اراک به اعدام محکوم شد که بعدا این حکم عینا مورد تایید دادگاه عالی جمهوری اسلامی قرار گرفت. طبق گزارشی که از زندان به ما رسیده است محمد نوری از افسردگی شدید رنج میبرد و وضع روحی نگران کننده ای دارد.

سینا دهقان و محمد نوری و همینطور سحر الیاسی جرمی مرتکب نشده اند. احکام اعدام و زندان  آنها باید ملغی شود و این جوانان هر چه زودتر از زندان آزاد شوند. گسترش مبارزه و اعتراض داخلی و بین المللی می تواند نقش موثری در جلوگیری از اعدام این دو جوان ایفا کند.

کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران عموم را فرامی خواند که با اعتراض هر چه گسترده تر جمهوری اسلامی را برای لغو احکام اعدام سینا دهقان و محمد نوری و حکم زندان سحر الیاسی تحت فشار قرار دهند و در همه جا خواستار آزادی فوری آنها شوند.

 

کمیته بین المللی علیه اعدام

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

۱۳ فرودین۱۳۹۶- ۲ آوریل۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

تجمعات بزرگ بازنشستگان در تهران و کرمانشاه، پرستاران شیراز، ادامه اعتصاب کارگران  کربنات سدیم کاوه و…

امروز بیست و دوم خرداد جمعیت بزرگی از بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر …