کمیته بین المللی علیه اعدام: فراخوان به اعتصاب عمومی و تجمعات خیابانی در اعتراض به اعدام محسن شکاری

بدنبال اعدام بی رحمانه محسن شکاری از معترضین اعتراضات اخیر، جمهوری اسلامی با خشم و اعتراض عمومی جامعه روبروست. رژیم درمانده اسلامی که تصور می کند با اعدام می تواند مردم بپاخاسته را بترساند اکنون بیشتر هدف حمله مردم قرار گرفته است.

کمیته بین المللی علیه اعدام ضمن ابراز همدردی با خانواده محسن شکاری همه شما مردم را فرامی خواند که برای روز شنبه ١٩ آذرماه با تعطیلی مراکز کسب و کار و آموزش و با انجام راهپیمایی و برگزاری تجمعات به اعدام محسن شکاری و اعدامهای دیگری که ممکن است در راه باشد قویا اعتراض کنید. همچنین از ایرانیان خارج کشور نیز می خواهیم که همراه مردم ایران در نقاط مختلف دنیا علیه رژیم آدمکش جمهوری اسلامی هر چه وسیعتر به میدان بیایند.

جمهوری اسلامی باید تاوان سنگینی برای این جنایت بپردازد. با اعتصاب عمومی و برگزاری تجمعات و انجام راهپیمایی در روز شنبه ١٩ آذرماه یکصدا مخالفت خود را با مجازات ضد انسانی اعدام اعلام داریم و خواهان لغو فوری احکام اعدام معترضین و آزادی فوری همه دستگیرشدگان شویم. بیایید تا با اعتصاب عمومی و برپایی حرکات اعتراضی جواب محکمی به جمهوری اسلامی بدهیم و ماشین آدمکشی آنرا فلج کنیم .

کمیته بین المللی علیه اعدام

۱۷ آذر ۱۴۰۱- ۸ دسامبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

شورای همکاری خلیج: جمهوری اسلامی حقی در میدان گازی آرش ندارد

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای اعلام کردند کویت و عربستان به صورت مشترک …