کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: علیه موج دستگیری ها باید وسیعا اعتراض کرد

در یک هفته گذشته تعدادی از شهروندان در شهرهای، بوکان، میاندوآب، اشنویه و مهاباد، بازداشت شده و چهار معلم بازداشت شده اهل دیواندره نیز با گذشت بیش از دو ماه از دستگیری همچنان در اداره اطلاعات سنندج محبوس هستند و تاکنون هیچگونه اطلاعی از سرنوشت دستگیر شدگان و دلائل دستگیری ها در دسترس نیست. این دستگیریها با خشونت علیه دستگیر شدگان و حتی خانواده هایشان همراه بوده است.

این دستگیریها در حالی صورت می گیرد که اعتراضات بخشهای مختلف مردم در سراسر کشور علیه حکومت فقر و سرکوب ادامه دارد و نهادهای سرکوب و دستگاه قضایی حکومت اسلامی با تهدید و بازداشت فعالین و هر شهروند معترض تلاش می کنند فضای رعب ایجاد کنند و اعتراضات را عقب برانند. اما دستگیریها کمکی به حکومت نکرده است و نخواهد کرد. مردم نشان داده اند که در مقابل قلدر منشی نهادهای سرکوب تسلیم نمی شوند. بلکه برعکس آزادی دستگیر شدگان نیز به موضوع اعتراضات آنها تبدیل میشود.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری همه مردم در سراسر کردستان و دیگر بخش های جامعه را به اعتراض گسترده به هر شکل ممکن علیه دستگیریها فرا میخواند. باید وسیعا به میدان آمد. باید با نشان دادن عکس العمل گسترده در سراسر کردستان پاسخ کوبنده ای به باندها و نیروهای امنیتی رژیم داد. قاطعانه و مصمم باید به هر شکل ممکن و در همه جا خواهان آزادی فوری همه دستگیرشدگان شد. همراه و همگام با خانواده های دستگیرشدگان که نقش تعیین کننده ای در آزادی عزیزانشان دارند و در حمایت از آنان، به اشکال مختلف در مقابل ایجاد فضای امنیتی توسط نهادهای حکومتی دست به اعتراض بزنید و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیرشدگان شوید. باید نهادهای امنیتی و ضد مردمی رژیم را وادار به آزاد کردن دستگیرشدگان کرد. همه دستگیرشدگان و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

۲۷ مرداد ۱۴۰۱، ۱۸ اوت ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

اعتصاب و راهپیمایی کارگران شرکت آرتا پلاست در نمین و تجمع کارگرن پیمانی ارغوان گستر در پترو شیمی ایلام

روز سه شنبه ۲۹ خرداد کارگران شرکت آرتا پلاستُ زیر مجموعه گروه صنعتی آرتا در …