کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: یک کولبر در مرز سردشت بر اثر سرما جان باخت

kolbar-7

روز 6 مارس 2017 یکی از کارگران کولبر به اسم كاروان قادرى اهل روستاي ميرآباد
بر اثر سرما جان باخت. سه کارگر مرزی (کولبر) که در نزديكى “بيوران” سردشت در میان برف و سرما گیر افتاده بودند. کارگران کولبراین سه کارگر را به بيمارستان منتقل کردند. متاسفانه يكى از اين کارگران روز ٦ مارس جانش را از دست داد.
کارگران مرزی از ترس نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ناچارا از راههای سخت و ارتفاعات سعب العبور مرز باید از خط مرزی عبور کنند. از جمله طبعات عبور از راههای سخت و کوهستانی سرمای شدید، سقوط از کوه و برف زیاد و بهمن برف از این ارتفاعات است که تا کنون جان دهها کارگر را قربانی گرفته است.
عبور از مرز برای مردم کارکن مناطق مرزی یک اجبار برای تامین امرارمعاش است. زیرا اکثریت بالایی از مردم زحمتکش مناطق مرزی بیکار و محروم هستند و منبعی بجز کار در مرز و حمل کالا برای امرار معاش ندارند.
کمیته کردستان حزب ضمن تسلیت به خانواده و بستگان این کارگر جان باخته از همه مردم منطقه میخواهد که رژیم اسلامی را تحت فشار بگذارند تا کارگران کولبر ناچار به عبور از راههای سخت و خطرناک نباشند.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
6 مارس 2017

اینرا هم بخوانید

اعتراضات معلمان علیه سیرک انتخاباتی حکومت و دو خبر دیگر

بخشهای مختلف مردم علیه نمایش انتخاباتی حکومت موضع گیری میکنند و ضدیت دست اندرکاران و …