کنفرانس به مناسبت روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

کنفرانس به مناسبت روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

به پیشواز این روز جهانی برویم!

از بدو سر کار آمدن جمهوری اسلامی، مردم از ابتدائی ترین حقوق خود از جمله آزادی داشتن تشکل، اعتراض، حق انتخاب پوشش، آزادی بیان و آزادیهای دیگر سیاسی- اجتماعی محروم بوده اند. طی بیش از چهار دهه حاکمیت رژیم اسلامی هزاران نفر بدلیل مطالبات بحق خود و اعتراض به فقر و نابرابری موجود در جامعه، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام شدند.

روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، روز اعتراض به بی حقوقی تحمیل شده به مردم در ایران است. روز اعتراض به اذیت، آزار و تهدید فعالین، خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان، روز اعتراض به شکنجه و اشکال مختلف آن از جمله «شکنجه دارویی»، روز اعتراض به کشتار و اعدام و روز اعتراض به کلیت جمهوری اسلامی می باشد.

سی خرداد- بیست ژوئن روز حمایت وهمبستگی ما با خانواده های زندانیان سیاسی، مادران خاوران و پارک لاله، خانواده جان باختگان راه آزادی دهه شصت، اعتراضات ۷۸، ۸۸، دی ۹۶و ۹۷، آبان خونین ۹۸، حمایت و همبستگی با خانواده مسافران جان باخته پرواز اوکراینی، خانواده کودکان جان باخته انقلاب «زن، زندگی،آزادی» روز کیان ها، نیکاها و ساریناها، روز جوانانی که به چشمان شان شلیک شد، کودکانی که مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن، روز هستی حسین پناهی ها، روز جان باختگان راه آزادی انقلاب “زن زندگی آزادی”، روز حدیث ها، حنانه ها، غزاله ها، عاطفه ها و روز همبستگی با جنبش آزادی زندانیان سیاسی، جنبش علیه اعدام و جنبش دادخواهی است.

امسال در چهاردهمین سال برگزاری روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، در شرایطی به استقبال این روز می رویم؛

که شاهد افشای اشکال شکنجه از جمله«شکنجه دارویی»، شاهد موج عظیمی از اعتراضات مردم علیه اعدامها و اعتراض به وضع موجود هستیم. شاهد اعتصاب غذای هر سه شنبه زندانیان علیه احکام اعدام تا اعتراض قشرهای مختلفی چون فرهنگیان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و کارگران با شعار «توماج صالحی آزاد باید گردد» و «معلم زندانی آزاد باید گردد» در خیابان هستیم. شاهد بزرگداشت روز جهانی کارگر با شکوهی بودیم که نام توماج صالحی، نیکا شاکرمی و مهسا امینی سر لوحه مارشهای خیابانی در سراسر جهان بود. شاهد ادامه انقلاب بی نظیر و باشکوهی هستیم که به قلب مردم مترقی و انساندوست جهان راه پیدا کرده است و آنها را با خود همراه کرده است.

در شرایطی به استقبال روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی می رویم که شاهد افشای هر چه بیشتر «شکنجه دارویی» این سیاست سیستماتیک رژیم، پس از علنی شدن گزارش «شکنجه دارویی» و تحویل و طرح آن توسط شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته زندانیان سیاسی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقیقت یاب بودیم. امروز اطلاع رسانی مادر ترانه علیدوستی از بیماری ناشناخته فرزندش، دهها کیس تحت نام بیماری «خود ایمنی» توسط زندانیان سیاسی سابق را در دسترس جامعه قرار داده است.

حکومت اسلامی در حالیکه در شرایط بسیار ضعیف تر و مستعصل تر در داخل و در سطح بین المللی بسر میبرد، فعالین، روزنامه نگاران، دانشجویان و خانواده های دادخواه را احضار و بازداشت و احکام کیلویی صادر میکند.

باید مقابل این سرکوب و توحش ایستاد. برگزاری تجمع و اعتراض و اعتصاب، ابتدائی ترین و بدیهی ترین حق مردم است.

کمیته آزادی زندانیان سیاسی، هر ساله به همراه شما آزادیخواهان، بیست ژوئن را با اعتراضات خیابانی و کنفرانسها برگزار کرده است.

پس از چهارده سال تلاش و مبارزه برای جهانی کردن سی خرداد- بیست ژوئن، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، این روز به یک روز شناخته شده در اذهان عمومی تبدیل شده است.

امسال، کمیته آزادی زندانیان سیاسی این روز را به جایگاه «مبارزات زنان در جامعه»« شکنجه دارویی» «بازداشت خانواده های دادخواه و فعالین» «دخالت و سرکوب فرا ملی» و «احکام اعدام» اختصاص داده است.

در این راستا امسال در ماه ژوئن، کنفرانسی در شهر تورنتو کانادا برگزار می کند و هم چنین تجمعات اعتراضی، هنری و برنامه های دیگر در سراسر جهان را فراخوان و یا برگزار می کند.

کمیته آزادی زندانیان سیاسی از تمام شما فعالین سیاسی و مدنی، نهادها، سازمانها، تشکلات و احزاب سیاسی میخواهد تمام امکانات خود را بکار گرفته و در هر نقطه از جهان که هستید، با برگزاری حرکات اعتراضی مانند تحصن، تجمعات خیابانی یا برگزاری برنامه های هنری در روز بیست ژوئن، صدای زندانیان سیاسی را به گوش دنیا رسانده و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد را طنین انداز کنیم.

از شما مردم شریف و آزادیخواه می خواهیم با ما تماس بگیرید و اطلاعات تجمع و یا برنامه هایتان را برای انتشار با ما در میان بگذارید تا امسال قویتر و موثرتر از هرسال دیگری در کنار و در حمایت از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» صدای زندانیان سیاسی و خانواده هایشان را به گوش دنیا برسانیم.

اطلاعات برگزاری کنفرانس در کانادا و جزئیات آن متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.

کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران

۱۹اردیبهشت ۱۴٠۳

۸ می ۲٠۲۴

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …