کنگره دهم حزب ما، گامی جدی برای سازماندهی جامعه

کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران در روزهای ١١و ١٢ مارس (٢١ و ٢٢ اسفند ١٣٩٥) در شهر کلن آلمان برگزار شد.

مصوبات کنگره حزب ما(کنگره دهم) حاصل کشمکش و جدال بیش از سه دهه مبارزه کارگران و مردم در ایران برای رهایی از دست جنایتکارترین رژیم سیاسی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است!

مصوبات کنگره دهم حزب ما پیام کمونیستهای کارگری است به مردم مدرن دنیا علیه ترامپیسم و راسیسم و اسلام سیاسی و فراخوانی است برای ایجاد صفوف بهم پیوسته مردم در سطح بین المللی در دفاع از کرامت و حرمت انسانی، انسان!

کنگره دهم در شرایطی برگزار شد که اعتراضات کارگران و معلمان با جوش و خروش قابل توجهی توجه میلیون ها نفر از مردم در شهرهای ایران را به خود جلب کرده است.

در این کنگره مولفه ها و شاخص های اساسی و مهم تشکل و تشکلیابی کارگران و اهمیت و جایگاه این بحث و همچنین پیشروی و نقطه قدرتهای جنبش کارگری بعنوان اساسی ترین مسائل پیشارو مورد تانید و تاکید قرار گرفتند. تحرکات سطح بالا، تعرضی با خواستهای شفاف و طبفاتی کارگران و معلمان بعنوان نقطه درخشان اعتراض مردم به ستم طبقاتی و تلاش برای زندگی مرفه و بهتر  بعنوان شاخص های اصلی شرایط سیاسی امروز ثبت و کنگره ما خود ملزم به ارتقا و سازماندهی این شرایط توسط حزب کمونیست کارگری ایران کرده است.

کنگره دهم حزب کمونیست کارگری بدرست در ارتباط با رشد گرایش چپ در جنبش های اعتراضی  مردم توجه حزب برای فعالیتهای سازمانیافته و آگاهانه را جلب کرد. یکی از مصوبات مهم این کنگره تصویب قطعنامه ای بود که در ارتباط با « رشد گرایش چپ در جنبش های اعتراضی» به کنگره ارائه شده بود. جنبش اعتراضی در شهرهای کردستان در چند سال گذشته یکی از فعالیتهای درخشان و پُر از شعف و شور انقلابی را پشت سر گذاشته است. جنبش اعتراضی در شهرهای کردستان با تعیین بخشی بیشتر و با هدایت و رهبری فعالین و سخنگویان جنبش های اعتراضی و مدنی، در موقعیت نوینی قرار گرفته است. قطعنامه رشد گرایش چپ در جنبش های اعتراضی  تاکیدی است براین پیشروی ها و اعلام آمادگی حزب برای هدایت و سازماندهی و ارتقا این سطح از اعتراضات است.

کنگره دهم حزب ما، تریبون دفاع از مبارزات مردم در عراق و شهرهای کردستان عراق، بود. در این کنگره به مبارزات مردم درعراق برای نان و آزادی و در شهرهای کردستان عراق که برای دفاع از کرامت و حرمت انسانی و علیه فقر و بیکاری در حال مبارزه هستند، ارج گذاشته شد. مبارزات مردم در کردستان عراق بعنوان عروج نوع دیگر از دخالت توده ای مردم در سرنوشت خودشان و گامی مهم در بی اعتباری احزاب حاکم در اقلیم کردستان تاکید شد. فراخوان ما به مردم، مبارزه ای متحدانه برای ساقط کردن نظام مافیایی احزاب حاکم در کردستان عراق است.

و کنگره حزب ما در قطعنامه مصوب خودش اعلام کرد؛

ما توجه فعالین و رهبران جنبشهای اجتماعی آزادیخواهانه و چپ و کمونیست جامعه را به نکات زیر جلب میکنیم.

١ـ  راه حل ما برای رفع ستم ملی اینست که حقوق همه افراد جامعه به عنوان شهروندان متساوی الحقوق برسمیت شناخته بشود.

٢- حل مسئله ملی کرد تنها با رجوع به آرا مردم ساکن کردستان و برگذاری رفراندوم ممکن خواهد شد. مردم ساکن مناطق کردنشین در کشورهای ایران و عراق و سوریه و ترکیه حق دارند در یک رفراندوم آزاد درباره ماندن یا جدا شدن  از کشور مربوطه تصمیم بگیرند.

٣ـ ما از مبارزات آزادیخواهانه مردم در کردستان عراق پشتیبانی میکنیم و در شرایط حاضر با توجه به تاریخ و شرایط ویژه عراقراه حل مساله کرد در عراق را استقلال کردستان از عراق میدانیم.

٤- ما نقد و حاشیه ای کردن فرهنگ و سنت و سیاستهای جنبش ناسیونالیستی را یک امر و وظیفه همیشگی خود می دانیم.

٥ـ ما همه نیروها و فعالین چپ و سکولار و آزادیخواه را به مبارزه پیگیر و فعال حول مطالبات فوری و حق طلبانه مردم و رهایی جامعه از ستم ملی و برای حل مسئله ملی کرد فرامیخوانیم.

حزب کمونیست کارگری  با تمام توان در پیشبرد سیاستهای فوق خواهد کوشید.

کنگره دهم، با حمایت و پشتیبانی صدها نفر از کادر و اعضای حزب با موفقیت و در فضایی بسیار صمیمانه با امید و خیزهای بیشتر برای تحقق برنامه یک دنیای بهتر و جامعه ای بدون لگدمال کردن کرامت انسانی انسان ها برگزار و بپایان رسید.

 

نسان نودینیان

٢٥ اسفند ١٣٩٥

١٥ مارس ٢٠١٧

 

ایسکرا  ۸۷۵

 

اینرا هم بخوانید

دروازه جهنم با نگهبانانی بی‌رحم برای کولبران- نسان نودینیان

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …