کودک زجر صدا و ترانه: سیروان قادری موزیک: ا. ایران تقدیم به کودکان کار و خیابان، کودکان امید و انقلاب از آلبوم “یک دنیای بهتر”

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: نه به تابو، ارزیابی هشت مارس