کپنهاگ:تظاهرات علیه اعدام نوید افکاری و علیه اعدام ها….

فیلم کامل گردهمایی روز شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ در شهر کپنهاگ دانمارک در گرامیداشت یاد نوید افکاری و با خواست بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی و اخراج این رژیم از ورزش بین المللی و همچنین پایان دادن فوری به اعدامها در ایران و آزادی کلیه زندانیان سیاسی.

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …