گزارشات تصویری از آکسیونهایی در حمایت از سپیده قلیان 28 نوامبر

تورنتو:


یکشنبه 28 نوامبر 2021 و 7 آذر 1400

تورنتو پلازای ایرانیان

بابک یزدی از حزب کمونیست کارگری

صدف کورش نیا از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و هدا کریمی از طرف انقلاب زنانه

کل برنامه

گوتنبرگ – سوئد

مالمو- سوئد

لینک از فیسبوک از اینجا

اینرا هم بخوانید

تجمعات بزرگ بازنشستگان در تهران و کرمانشاه، پرستاران شیراز، ادامه اعتصاب کارگران  کربنات سدیم کاوه و…

امروز بیست و دوم خرداد جمعیت بزرگی از بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر …