گزارشی از دیدار با مقامات وزارت امور خارجه سوئد

چهارشنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱ هیئتی از طرف کمیته بین المللی علیه اعدام متشکل از هرمز رها و ضرغام اسدی و همچنین خلیل کیوان از طرف کمپین برای آزادی کارگران زندانی(Free then now) ) با خانم پترا آندرشون از مسئولین وزارت امور خارجه سوئد دیدار کردند.در این ملاقات در باره موضوعات متعددی از جمله اعدام ها در ایران، سرکوب فعالین کارگری، معلمان، فعالین حقوق کودک و دیگران مخالفین سیاسی، وضعیت زندانیان سیاسی و تحریک زندانیان عادی برای ضرب و جرح فعالین کارگری و معلمان صحبت شد. در این نشست با ذکر نمونه های متعدد و ارائه اسنادی از بدرفتاری جمهوری اسلامی با کارگران، معلمان، فعالین حقوق کودک، روزنامه نگاران و دیگر فعالین اجتماعی تاکید شد که رفتار جمهوری اسلامی با هیچ حکومتی در جهان قابل مقایسه نیست و لذا دولت سوئد و اتحادیه اروپا میبایست سیاست سخت تری در مقابل جمهوری اسلامی اتخاذ نماید. در این نشست که یک ساعت طول کشید به فعالیت های تروریستی و جاسوسی جمهوری اسلامی در خارج از مرزها و از جمله در اروپا و در سوئد اشاره  شد. با توجه به همه این نکات در این گفتگو بر لزوم بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی و اخراج آن از آی ال او سازمان جهانی کار نیز تاکید شد. 

اینرا هم بخوانید

لیست فراخوانها به تجمعات اعتراضی در٢٠ ژوئن، روز جهانی زندانیان سیاسی در ایران

روز جهانی زندانیان سیاسی در ایران،روز مبارزه برای آزادی بی ‌قید و شرط زندانیان سیاسی …