گزارشی از مراسم بزرگداشت ژیان علی پور.فیلم و سخنرانی ها

گزارشی از برنامه

بزرگداشت ژیان علی پور که به دست پاسدار مزدور رژیم “موسوی” عامدانه  و با طرح قبلی ترور گردید.زمان هفدهم اکتبر 2021 مکان خانه کرد در تونتو

برنامه را بابک یزدی شروع و پس از تسلیت از طرف حزب کمونیست کارگری به خانواده علیپور مختصری به چرائی و چگونگی این قتل از طرف رژیم پرداخت. بابک یزدی سپس به معرفی بقیه سخنرانان پرداخت.

چتو وانی از طرف خانه کرد و سپس پیشرو علیپور برادر و مصطفی علیپور پدر پیشرو صحبت کردند. سپس سمیر نوری از طرف حزب کمونیست کارگری چپ عراق و نیما از کمیته نه به اعدام و کاوه جباری از هیئت مدیره خانه کرد صحبت کرد.

در پایان هژار علیپور برادر دیگر ژیان صحبت کرد و برنامه با آوازی از گلاویز خواننده مردمی و خوش صدای تورنتو در مورد ژیان به پایان رسید.

برنامه ی دیگری نیز از طرف خانواده علیپور  در روز جمعه 22 اکتبر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تورنتو و 7 شب به وقت اروپا  از طریق آنلاین و در زووم برگزار خواهد شد.

لینک برنامه روز جمعه

https://us02web.zoom.us/j/4164717138

Meeting ID: 416 471 7138

لینک های برنامه ی مراسم امروز به ترتیب سخنرانان

دیدار با خانواده علیپور

شروع برنامه توسط بابک یزدی

چتو وانی نماینده خانه کرد در تورنتو

پیشرو علیپور برادر ژیان علیپور

مصطفی علیپور پدر ژیان علیپور

سمیر نوری از حزب کمونیست کارگری – چپ عراق

Kaveh Jabbari کاوه جباری Board member of Kurdish House

نیما آزاداز کمپین “نه به اعدام”

هژار علیپور برادر دیگر ژیان

آوازخوانی گلاویژ خواننده مردمی

بابک یزدی قسمت پایانی

اینرا هم بخوانید

انقلاب زنانه: “قیز قلعه‌سی؛ قلعه دختر” رئیسی را به کام مرگ کشید! جشنِ بی پایان مردم ادامه دارد

روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ پس از ۱۸ ساعت خبررسانی قطره چکانی، بالاخره خبر رسمی …