گزارش تصویری از حضور حزب کمونیست کارگری در اعتراض به شرکت جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو

روز جمعه 9 ژوئن مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به شرکت جمهوری اسلامی در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، دست به تظاهرات در مقابل مقر این سازمان در ژنو زدند. حزب کمونیست کارگری ایران نیز در این اعتراض شرکت کرده بود. سخنرانان این برنامه اعتراضی خواهان اخراج رژیم کارگرکش و اعدام از سازمان جهانی کارشدند. گزارش تصویری از این تظاهرات. روزنه

گزارشی از تجمع اعتراضی در مقابل سازمان جهانی کار در ژنو

http://rowzane.com/announcements/article=93383

گزارش لیلا شعبانی از متینگ اعتراضی در مقابل سازمان جهانی کار 2017

https://www.youtube.com/watch?v=fiO1wyl-8wo

 

 

فیلم سخنرانی نسرین رمضانعلی در تطاهرات ژنو

لینک گزارشات تصویری

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=642259905978524&set=pcb.642260535978461&type=3&theater

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=642257399312108&set=pcb.642257589312089&type=3&theater

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=642259362645245&set=pcb.642259719311876&type=3&theater

 

 

 

 

اینرا هم بخوانید

«جنایت در نوارغزه»- شمی صلواتی

*در میان ایرانیان خارج از کشور بحث بر سر کشتار زنان و کودکان در نوار …