گزارش: درخت یادمان که توسط کانون خاوران در تورنتو به یاد قربانیان دهه 60 در پارک لزلی کاشته شد

گزارش از درخت یادمان در پارک لزلی که در تورنتو  توسط سازمان دفاع از زندانیان سیاسی ایران (کانون خاوران فعلی) به یاد قربانیان دهه 60 به ویژه قتل عام 67 کاشته شد و اینک 27 سال از آن می گذرد

گزارش بهرنگ رهبری از رادیو فردا درخت یادمان پارک لزلی تورنتو توسط کانون خاوران

https://www.youtube.com/watch?v=wrXfjg1BkeQ

اینرا هم بخوانید

تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم مریوان در اعتراض به قتل کولبران

۳۱ فروردین: تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم …