گزارشات وزیر کشورو قالیباف به مجلسی ها در باره پلاسکو

امروز رحمانی فضلی وزیر کشور و قالیباف شهردار تهران به مجلسی ها در باره حادثه پلاسکو گزارش دادند.  متن گزارش این دو برگرفته از سایت فردا ضمیمه می باشد. روزنه

سایت فردا،وزیر کشور  درخصوص حادثه پلاسکو به ارائه برخی توضیحات در مجلس برای نمایندگان پرداخت.آتش‌نشانی ۷ اخطار به پلاسکو داده بود

 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور: گزارش امروز من درباره وضعیت ساختمان پلاسکو مبتنی بر سه بازه زمانی قبل، بعد و حین آتش سوزی است. ساختمان پلاسکو  در سال 1337 پروانه ساخت دریافت کرد  و در سال 41 با اخذ پایان کار مورد بهره برداری قرار گرفت. از منظر شهرسازی موقعیت ملک براساس طرح تفضیلی شهر تهران در گستره محورهای تجاری و خدماتی است و درمقیاس منطقه ای تعریف شده است.
وی افزود: این ساختمان مجهز به پارکینک وسیستم گرمایشی مرکزی و گازکشی بود. در عین حال فاقد سیستم های اعلام اطفاء حریق خودکار بوده است. البته دارای کپسول بوده و ازسیستم جعبه ای آب نیز برخوردار بود که عملکرد آنها درزمان حادثه باید به طور دقیق تر مورد بررسی قرار بگیرد .
وزیر کشور با اشاره به مسئولیت شهرداری تهران در خصوص ایمن سازی ساختمان پلاسکو عنوان کرد: به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها وظیفه اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ شهراز خطر سیل و زلزله و رفع خطر از معابر و کوچه های عمومی همچون دیوارهای شکسته در اماکن عمومی و خصوصی بر عهده شهرداری هاست.
رحمانی فضلی گفت: شهرداری وظیفه دارد موارد رفع خطر را پس از کسب نظر مامور فنی خود با ابلاغ مدت دار متناسبی به مالکان  اخطار کند و اگر دستور شهرداری در مدت معین به درستی به اجرا درنیاید شهرداری راسا با مراقب مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت نموده و هزینه مذکور را به اضافه خسارت از طرف دریافت خواهد کرد . مقررات مندرج در این ماده شامل اماکن عمومی است.
وی با اشاره به وظیفه سازمان آتش نشانی عنوان کرد: به موجب ماده 3 اساسنامه وظیفه نجات جان انسان ها و اطفاء حریق وتحقق شرایط ایمنی سازمان ها و تجهیزات آنها برعهده سازمان آتش نشانی است. مطابق اظهارات شهرداری تهران در این خصوص سازمان آتش نشانی تاکنون 7 اخطار به هیات مدیره داده بوده و در سال جاری عملیات امدادو نجات و اطفاء حریق در ساختمان برگزار کرده است. دستورالعمل ایمنی نیز در شهریور 91 به هیات امنا ابلاغ شده است. لاکن عدم اقدام مناسب دستگاه های مرتبط دراین موضوع باید دقیقا بررسی شود .
وزیر کشور ادامه داد: شورای اسلامی شهر نیز برابر با ماده 19 بند 71 قانون شوراها موظف به اتخاذ تدابیر احتیاطی  بوده و تاکنون 4 مصوبه داشته است که کفایت آنها در حال بررسی است . کارفرمایان و مسئولان واحدهای تولیدی موظف هستند برای تامین حفاظت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل لازم را تهیه و در اختیار آنها قرار دهند. که گزارش نهایی آن دردست تهیه است .

وزارت های کار و بهداشت باید با مراجعه به دادگاه عمومی فورا درخصوص تعطیل و لاک و مهر محل ناایمن اقدام کنند

رحمانی فضلی با بیان اینکه طبق بند3 ماده37 نظارت در اجرای مقررات فنی که به واحد های صنفی ابلاغ می شود از وظایف امور صنفی است، تصریح کرد: طبق ماده 105 قانون کار هرگاه در حین بازرسی، بازرسان کار احتمال بروز حادثه و خطر را در کارگاه دهند، موظف هستند مراتب را به طور کتبی به کارفرما، نماینده او و رییس مستقیم خود اطلاع دهند. همچنین وزارت کار و وزارت بهداشت حسب گزارش بازرسان باید از دادسرای عمومی محل تقاضا تشکیل جلسه کنند و در صورت عدم تشکیل جلسه باید این تقاضا را به  دادگاه عمومی محل اعلام و فورا قرار تعطیل و لاک و مهر بخشی از کارگاه صادر شود. دستور رفع تعطیل نیز در صورتی صادر می شود که بازرس کار و بهداشت ایمنی یا دادگستری رفع خطر را تایید کنند.
به گفته وی گزارش های وزارت کار نشان می دهد که از واحدهای پلاسکو بازرسی ادواری صورت گرفت و توصیه ها و تذکراتی مبنی بر ضرورت کاربردی واحدها داده شد و به طوریکه از 570 واحد کسب و کار حدودا 47 واحد رسما در سال 94 مشغول به کار بودند که با اقدامات انجام شده 20 واحد متوقف و به فروش و پخش پرداختند.

مالک طبق ماده 91 قانون کار ملزم به رفع خطر است
وزیر کشور با اشاره به نقش هیات مدیره درایمن سازی ساختمان پلاسکو گفت: هیات میره طبق ماده 14 قانون تملک بیمه بودن ونبودن ساختمان در مقابل آتش سوزی پیگیری کند و مالک طبق ماده 91 قانون کار ملزم به رفع خطر است.
وی با تاکید بر نقش وزارت راه و شهرسازی افزود: سازماندهی و تشکیل تیم های بازرسان جهت نظارت بر ایمنی ساختمان را با تکیه برمبحث 22 مقررات ملی ساختمان در زمان بهره برداری برعهده دارد که فعالیت این وزارت خانه دردست بررسی است .  این وزارت خانه وظایفی را در خصوص بازدید نمونه ای به موجب ماده 32 و 37 آیین نامه اجرایی ماده 42 نظام مهندسی برعهده دارد که گزارش آن تنظیم و ارایه خواهد شد .

تعداد پرسنل ایستگاه های اتش نشانی درحد استاندارد است
رحمانی فضلی با اشاره به افزایش آتش سوزی طی ده سال اخیر گفت: متاسفانه از سال 84 تا 94، تعداد آتش سوزی از 8هزار و 184 مورد به  22 هزار و 500 فقره افزایش  یافته البته بررسی های زیرساخت ها نشان می دهد  در حال حاضر 123 ایستگاه در تهران است که باید حد استاندار به 150 ایستگاه افزایش پیدا کند . تعداد پرسنل  4900 نفر است که طبق همان استانداردها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

زمان رسیدن به محل حادثه کمتر از حد استاندارد
وزیر کشور ادامه داد: همچنین بررسی ها نشان می دهد تعداد  319 دستگاه خودروی اطفای حریق در تهران موجود است که باید به 600 دستگاه ارتقا یابد و دستگاه های نردبان و بالابرها و هیدرولیک نیز درحال حاضر 20 عدد است که  باید 65 دستگاه برسد. همچنین زمان رسیدن آتش نشانان به محل حادثه به طور میانگین 4:10 ثانیه است که این مورد نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

افزایش حدود 4000میلیاردی بودجه اتش نشانی طی 5 سال

وزیر کشور به بودجه سازمان آتش نشانی از سال 90 تا 95 اشاره کرد و گفت: اعتبارات در این بازه زمانی از 1474 میلیارد به 5350 میلیارد ریال رسیده است.
رحمانی فضلی درادامه به حادثه پلاسکو پرداخت و عنوان کرد: این حادثه روز پنجشنبه 30 دی ماه  درساعت 7:59 اتفاق افتاد . حدود 11:02 دستور تخلیه داده شد و ریزش در ساعت 11:34 اتفاق افتاد .این ریزش 3 ساعت و 35 دقیقه بعداز شروع آتش سوزی اتفاق افتاد و آنگونه که گفته شد از محل اتصال برق شروع شد.
وی افزود: این ساختمان فاقد شبکه گاز بوده و افراد حاضر در آن از سیلندر های کوچک و متوسط  برای تامین گاز استفاده می کردند که بعضا موجب شدت حریق درروز حادثه شد. دراین حادثه 22 نفر جان باختند که 16 نفر آتش نشان و 6 نفر از شهروندعادی بودند.
وزیر کشور گفت: شهرداری براساس ماده 14 بند 55 وظیفه نجات انسان ها ومهار آتش سوزی را برعهده دارد. همچنین براساس  ماده 9قانون تشکیل مدیریت بحران به عهده شهردار تهران است.

شروع حادثه از واحد 12 طبقه 10

وی ادامه داد:مطابق اعلام شهرداری تهران از سوی این سازمان جلسات مدیریت حادثه به ریاست شهردارتهران برگزار شد و بلافاصله پس از اعلام حادثه 6 ایستگاه به محل اعزام شدند که این تعداد بعدا به 19 ایستگاه افزایش یافت. درزمان شروع حادثه که از واحد 12 طبقه 10 اتفاق افتاد آتش به طبقات بالا گسترش پیداکرد و درهمان زمان 6 دستگاه بالابر و 236 آتش نشان برای جلوگیری از سرایت به ساختمان های مجاور درمحل حضور داشتند.
رحمانی فضلی بابیان اینکه آتش نشانان مجبور به تخلیه ساختمان به دلیل  حضور کارگران شب خواب بوده اند، گفت: آواربرداری با حضور دوتیم اطفای حریق و امداد ونجات انجام شد که طی این مدت  3500 تن آهن آلات  و 18 هزارو 800 متر مکعب آواربرداری صورت گرفت تا عملیات در روز جمعه به پایان برسد.
وزیر کشور ضمن قدرانی از تمامی دستگاه های اجرایی که امکانات خود را برای عملیات آواربرداری به میدان آورده اند، تصریح کرد: در این مدت نیروهای ثارالله و ستاد مدیریت واحد ارتش برای ارسال بالگردها با ما همکاری کردند و برق اضطراری و آب و تجهیزات برای برش و تامین امنیت منطقه توسط مسوولان مربوطه انجام شد .
وزیر کشور درادامه به هماهنگی پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی به وضعیت چندین جلسه باحضور بنیاد مستضعفان به عنوان مالک برگزار شد و جمع بندی به دولت ارایه و تصویب گردید .
وی با تاکید بر اینکه سازمان مستضعفان قول ساخت ملک را به مدت 2 سال داده است، عنوان کرد: در این مدت 6 مصوبه هم درخصوص تامین تسهیلات و کمک به مالیات و بیمه تدوین شد. در حوزه اطلاع رسانی نیز با انتخاب یکی ازآتش نشانان اطلاع رسانی خوبی با هماهنگی صدا و سیما ارایه شد.
وزیر کشور با اشاره به  پیشنهاد رهبری در خصوص حادثه پلاسکو عنوان کرد: ایشان پیشنهاد دادند که اول اصل مساله را جمع کنیم و بعد درحوزه علت بررسی صورت بگیرد که همگی با تشکیل کارگروه ویژه کار را ادامه می دهند.
وی دربخش دیگری از سخنانش به اهم اقدامات وزارت کشور پرداخت و گفت: تلاش کردیم دراین مدت طرح تهیه و تدوین سند آسیب شناسی آتش نشانی و امور ایمنی سند مدیریت یکپارچه شهر و روستا ، تجهیز ایستگاه های آتش نشانی و غیره را دردستور کار قرار داده است که در این مورد قرار شد 900 میلیاردریال برای تکمیل 300 ایستگاه آتش نشانی در شهرهای زیر 100هزار نفر مورد بررسی قرارگیرد .
به گفته وزیر کشوروزارت کشور در سال 94 براساس مصوبات سال 94 و93 ، 400 دستگاه خودروی آتشنشانی ، 425 دستگاه تجهیزات امداد و نجات و 5هزار دستگاه شیر هیدران را آماده کرده است .
رحمانی فضلی گفت: بررسی ها نشان می دهد 7 هزار گزارش بازرسی از اماکن مختلف شهر تهران تهیه شده است . حسب دستور رییس جمهور اقدامات لازم برای شناسایی و ایمنی سایر ساختمان ها انجام می شود و وزارت کشور مامور شد روز شنبه گزارشی به شورای امنیت ملی و دولت ارایه دهد.

اتخاذ 12 دستگاه اساسی با کمک مجلس برای ارتقای سطح ایمنی
وی از اتخاذ 12 دستگاه اساسی با کمک مجلس برای ارتقای سطح ایمنی خبرداد و عنوان کرد: در این مدت 30 سوال در افکار عمومی مطرح شدکه همگی این سوالات جمع بندی شده و پاسخ ها را به استحضار می رسانیم . یکی از این سوالات  علت حادثه، عدم توفیق در ساعات اولیه، انجام وظایف و عملکرد دستگاه های مختلف است که مورد ابهام است.

لزوم حمایت مجلس از تاسیس صندوق حمایت از بیمه
وزیر کشور درپایان باتاکید بر ضرورت همکاری مجلس درتصویب طرح هایی همچون بیمه اجباری ساختمان ها گفت: امیدواریم تا موضوع تاسیس صندوق حمایت از بیمه درمجلس موردتوجه قرارگیرد. البته موضوع ایجاد تمهیدات لازم برای ماموریت لجستیکی شهرداری ها و سازمان های مرتبوط برای سال بعد تصویب شد ضمن اینکه اختصاص ردیف بودجه برای تامین ایمنی  برای ساختمان های دولتی مانند مدارس و مساجد درنظر گرفته شود.

———————–

سایت فردا:قالیباف صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس درباره فاجعه پلاسکو و اقدامات شهرداری تهران به نمایندگان ملت گزارشی ارائه کرد.سه سال است در مورد پلاسكو هشدار مى‌دهیم ولى كسى توجه نمى‌كند/ وزارت کار می‌توانست حکم توقیف را بدهد/ دو سال و نیم است تلاش می‌کنیم علاءالدین را پلمب کنیم اما فرمانداری نمی‌گذارد

قالیباف توضیحاتی را در مورد عملیات بعد از حادثه ارائه کرد و گفت: در برداشت آوار با همه استانداردها پیش رفتیم. اگر بخواهم مقایسه ای کنم باید بگویم که آواربرداری حادثه 11 سپتامبر، 8 ماه زمان برد، اما در حادثه پلاسکو حجم سنگین آوار کمتر از نه روز زمان برد. روز اول دلیل کندی کار استراکچر و نمای ساحتمان به هم تصل بودند و یک سازه متصل به همه جا وابسته بود که این کار هم پیش رفت و انجام شد و تخلیه هم اتفاق افتاد.
نکاتی راجع به عملیات انجام شده در حادثه پلاسکو
شهردار تهران اظهار داشت: برای قبل از حادثه در حین عملیات به این نکات اشاره می کنم:
1-  در زمان رسیدن به حادثه در کمتر از 2.5 دقیقه رسیدیم.
2-  در حوزه تجهیزات ما هیچ مشکل تجهیزاتی نداشتیم اما اگر پلاسکو یا ساختمان دیگری به تنهایی باشد. اگر این حادثه تبدیل به 5 ساختمان شود، این تجهیزات جواب نمی دهد.

3-  در عملکرد میدانی نیروها به موقع رسیده اند. یکی از افتخارات این عملیات این است دقیقا 31 دقیقه اعلام تخلیه ساختمان به همه نیروهای عمل کننده شده است چون مجموعه نیروی اتش نشان و نیروی  انتظامی مردم را توانسته اند بیرون کنند. در حالی که در ماجرای سئول، 1200 نفر در همین ریزش ها جان خودشان را از دست دادند. حدود 100 نفر مشغول اتش خاموش کردن بودند اعلام تخلیه هنگام خطر اتفاق افتاد که بخشی از مسیر پله و برخی از نردبان ها بیرون آمدند. شهید امینی با تعدادی از بچه ها از پله پایین می آیند که کسی در داخل ساختمان نمانده باشد در همین حین بخشی از ساختمان می ریزد.

در ماجرای پلاسکو امکان استفاده از هلی کوپتر نداشته ایم و اصلا به کار نمی آمد
محمدباقر قالیباف درباره اظهارات برخی افراد و رسانه ها راجع به استفاده هلی کوپتر در اطفای حریق ساختمان پلاسکو گفت: در ماجرای پلاسکو امکان استفاده از هلی کوپتر نداشته ایم  و اصلا به کار نمی آمد.
دو سال و نیم است که تلاش می کنیم علاءالدین را پلمب کنیم اما نمی توانیم

قالیباف گفت: درباره ساختمان علاءالدین که هم مشکل اسکلتی دارد و هم مشکل آتش نشانی، من شخصا ورود کردم اما ۲ سال و نیم است که داریم تلاش می کنیم آن را پلمپ کنیم اما شورای تامین استان در برهه ای و شهرستان در برهه دیگری نتوانستیم پلمپ کنیم.

وزارت کار می توانست حکم توقیف را بدهد
شهردار تهران بیان کرد: وزارت کار نظام صنفی ماده 105، 46 بازرس وزارت کار ضابط دادگستری براساس مصوبه مجلس است؛ یعنی وزارت کار می تواند به عنوان ضابط حکم توقیف را بخواهد و این مصوبه مجلس است که حکم توقیف را بدهد.
بعضی اوقات می خواهیم کار را انجام بدهیم اما چون صاحب شخصی دارد باید حکم قضایی بگیریم
شهردار تهران تصریح کرد: برای ساختمان پلاسکو و ساختمان علاالدین من شخصا اقدام کردم. رفع خطر در اماکن عمومی است در اماکن عمومی بحث خطر بالفعل و بالقوه است. در اماکن عمومی خطرهای بالفعل هستند. هرچند که بعضی اوقات می خواهیم کار را انجام بدهیم اما چون صاحب شخصی دارد باید حکم قضایی بگیریم. در موضوع ساختمان پلاسکو، دوستان بدانند اخطارها و آموزش ها را دادیم در ساختمان پلاسکو مدیریت بحران آموزش گذاشتیم. برای شهروندانی که در آنجا زندگی می کنند. اما بعد از دوبار اجرا، فقط 17 نفر شرکت کردند!
برای جلوگیری از سیل در تهران 500 کیلومتر تونل زدیم تا از سیل جلوگیری کنیم

محمدباقر قالیباف بیان کرد: در سال 93 در جلسه شورای شهر قوانین و مقررات و اشکالات را بیان کردم. مسئولیت ها در هم است ماده 55 قانون شهرداری در بند 14 می گوید شهردرای تهران درسیل و حریق باید کارهایی انجام دهد، وقتی میگوییم سیل یعنی سیل منطقه تجریش اتفاق نیفتد بیش از 500 تونل و کانال برای جلوگیری از سیل و روانان ابهای شهری احداث کردیم، حوضچه ارامش زده ایم، این کارها انجام شده است.

تهران تنها شهری است که 34 درصد از بافت فرسوده آن احیا شده در حالی که در سطح کشور این عدد 7 درصد است
شهردار تهران ادامه داد: کار مهم دیگر انجام شده بافت فرسوده است. در بافت فرسوده نمایندگان تهران تصویب کرده اند سالی ده درصد انجام شود، تهران تنها شهری است که 34 درصد بافت فرسوده احیا شده دارد، در شهرهای دیگر به طور متوسط 7 درصد است.
روزی که شهرداری را تحویل گرفتیم 54 تا ایستگاه آتشنشانی داشتیم و الان 125 ایستگاه

قالیباف گفت: تهران تنها شهری است که مدیریت بحران به عنوان شهردار و در بقیه شهرها به عهده فرماندار است. امروز مهمترین سازماندهی از بعد ساخت مکانی یعنی امروز تنها محل فرماندهی و سازماندهی مدیریت بحران فقط شهر تهران است.

در بحث اچ اس ای به عنوان کارگاههای کوچک مختص تهران مربوط به شهرداری است مقاوم سازی در برابر زلزله، امداد بیمارستان ها، گروههای دوام از مردم که اموزش و سازماندهی شده اند. اموزش های ماهانه که مانور هم دارند تنها جایی در کشور گروه دوام و بیش از 5 هزار گروه می توانید بیایید سوله های بحران در این ده سال ساخته شده است و تمام تجهیزات ارتباطات بیسیمی خارج از شبکه های موبایل و رسمی برقرار است اردوگاههای اسکان مانور و مراکز درمانی و بیمارستانی اماده شده است و ما هرسال مانور انجام می دهیم در حوزه حریق گزارش آقای وزیر است که روز ی که شهردرای را تحویل گرفتیم 75 ایستگاه اتش نشانی و امروز 125 اتش نشانی داریم به دلیل گسترش خوب و امکانات توانستیم در حد 2.5 دقیقه به محل حادثه برسیم از حدود 280 ماشین در سال 84 به 900 خودرو رسیدیم در این شهر نردبان ها  در 4 سال قبل برای تهران خریداری شده است ما نردبان 54 متری در کشور نداشتیم نردبان های 33 و 54 متری برای تهران خریداری شده است.

اگر روند تحلیلی بر حوادث داشته باشیم اشکالات ساختاری را می بینیم
شهردار تهران تصریح کرد: در زلزله منجیل، زلزله بم در سال 82 ، به دستور مقام معظم رهبری سازمان مدیریت بحران به دلیل پیشگیری از حوادث آنجا بوده است.
وی بیان کرد: اگر روند تحلیلی بر حوادث داشته باشیم اشکالات ساختاری را می بینیم بعضی بحران ها حادثه هستند بعضی بحران ها تبدیل به روند شده است مانند بحران محیط زیست و آلودگی هوا و خاک.
در فرآیندها و ساختارها دچار اشکال هستیم
محمدباقر قالیباف ادامه داد: از قانون گذاری تا اجرای قوانین قدیمی و تورم قانونی و روشن نبودن مسئولیت ها و اختیارات از جمله معضلات ماست.
وی برای معرفی چند نمونه از این معضلات گفت:  در سال ۷۶ یک هواپیما در اصفهان خارج از باند و فرودگاه به زمین نشست ولی از ساعت ۲۰ تا شش و نیم صبح فردا نتوانستیم به این هواپیما دست پیدا کنیم. در سال ۸۲ در قطار نیشابور ۳۲۰ کشته دادیم که پیکرهای بسیاری پیدا نشد
یا در سال ۹۲ در اتوبان قم در دو تصادف چندین نفر سوختند! ما در فرایندها و ساختار دچار اشکال هستیم.
فقدان نگاه سیستمی و فرایندمحور چالش اساسی در پیشگیری از بحران است

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در ابتدای صحبت های خود گفت: از دو زاویه به این مساله می‌پردازم. جزئیات را درکمیسیون های تخصصی بررسی خواهیم کرد.

از دید مدیریت بحران، حوادثی که در حال اتفاق افتادن است، یا عامل انسانی در آن دخیل است، یا اشکالات ساختاری در آن وجود دارد.

که در اشکال ساختاری، نبود یک نگاه سیستمی و فرآیند محور به موضوعات حوادث و پیشگیری از آن چالش اساسی ماست.

محمدباقر قالیباف شهادت مظلومانه قهرمانان ملی و مجاهدان فی سبیل الله را تسلیت گفت و از ملت عزیز و همه همکاران و همسنگران خود تقدیر کرد و گفت: برای خانواده مغزز شهدا و جانباختگان حادثه پلاسکو صبر جزیل آرزومندم .

وی از عملکرد رسانه ها و نیروهای مردمی داوطلبانه از سراسر کشور تقدیر کرد و گفت:  از هیات رییسه مجلس که این فرصت را فراهم آوردند تا نکاتی را در خصوص حادثه پلاسکو ارایه کنم تقدیر و تشکر می نمایم .

پخش فیلم ارائه شده قالیباف
در ابتدای حضور دکتر محمدباقر قالیباف برای ارائه گزارش پشت تریبون مجلس، فیلمی که توسط قالیباف ارائه شده در حال پخش است.

اینرا هم بخوانید

احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان گیلانی به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارسال شد

پرونده فعالان مدنی و حقوق زنان گیلان که در مجموع به بیش از ۶۰ سال …