گزارش و فیلم از تجمع در استکهلم برعلیه اعدام نوید افکاری و علیه اعدامها

روز شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ یک تجمع اعتراضی با شکوه به یاد نوید افکاری که روز ۱۲ سپتامبر توسط جمهوری جنایتکار اسلامی اعدام شد، در مرکز شهر استکهلم برگزار گردید که تعداد قابل توجهی در آن شرکت داشتند. معترضین در این تجمع اعتراضی ضمن طرح درخواست محکومیت جمهوری اسلامی از سوی جامعه جهانی خواهان بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی، تحریم مقامات رژیم در صحنه های بین المللی و ممنوعیت سفرمقامات حکومت اسلامی و اخراج جمهوری اسلامی از ورزش بین المللی شدند. تجمع کنندگان همچنین خواستار پایان دادن فوری به اعدام ها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران شدند.تصاویر و فیلم از این برنامه را مشاهده می کنید

گزارش تلویزیون ایران اینترنشنال از تجمع معترضین دراستکهلم به اعدام نوید افکاری …

https://www.facebook.com/hormoz.raha/videos/10220342065366331
https://www.facebook.com/hormoz.raha/videos/10220338387274381
https://www.facebook.com/hormoz.raha/videos/10220337650575964
https://www.facebook.com/hormoz.raha/videos/10220337410849971

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …