گزارش کمپین مالی حزب برای جمعآوری حداقل ۱۰۰ هزار دلار در یک ماه- لیست شماره دو

کمپین مالی حزب

لیست شماره دو

در پاسخ به فراخوان حزب برای جمع آوری حداقل۱۰۰ هزار دلار کمک مالی برای تامین بخشی از نیازهای مالی حزب (و از جمله کانال جدید) در دو هفته اول معادل ۴۹۳۴۰دلار آمریکا جمع آوری شد. این کمپین یک ماهه است و هر هفته لیست دوستانی که کمک میکنند منتشر میشود. از تمام عزیزانی که در این دو هفته به کمپینکمک کرده‌اند صمیمانه قدردانی میکنیم. از مخالفین جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، از همه آنها که قلبشان برای جامعه‌ای آزاد و برابر و خوشبخت میتپد و از همه فعالین انقلاب زن زندگی آزادی در داخل و بویژه خارج کشوردعوت می‌کنیم به حزب کمک کنید. كمكهای شما، به هر ميزان مايه افتخار و اتکای اين حزب است.

عظیم مطور ۱۲۰۰ یورو

آذر پویا ۲۰۰۰ کرون

هوشیار سروش ۲۰۰۰ کرون

سارا نخعی ۱۰۰۰ کرون

هرمز رها ۱۰۰۰ کرون

پتی دبونیتاس و کیوان جاوید ۱۰۰۰ پوند

جمال صابری ۱۰۰ دلار کانادا

نگار ف. گ ۵۰ دلار کانادا

میثم عتیق ۱۰۰۰ کرون

محمد شکوهی ۱۰۰ یورو

سیاوش آذری ۵۰۰ دلار آمریکا

کیسی وندل ۲۴۰۰ کرون

دوستانی از ایران معادل ۲۰۰۰ کرون

شاهو ۱۰۰۰ کرون

نغمه ۱۰۰ یورو

هادی ۵۰ یورو

سحر آزاد و آرش ناصری ۱۰۰۰ دلار کانادا

آریانیس ۱۰۰ دلار کانادا

عزیز لرستانی ۵۰ دلار کانادا

رضا قربانی ۲۰۰۰ کرون

صابر رحیمی ۱۰۰۰۰ کرون نروژ

علی  قنبری ۱۰۰ دلار آمریکا

سهراب وفا ۲۰۰ دلار آمریکا

کیو مرث کرمانشاه ۱۵۰ دلار آمریکا

شجاع تگزاس  ۱۵۰  دلار آمریکا

جان  کمالی  ۵۰ دلارآمریکا

صادق  احمدی ۵۰  دلار آمریکا

محمد  محمدی ۱۰۰ دلار آمریکا

ستار نوری‌زاد  ۲۰۰ دلار آمریکا

عبدل گلپریان ۱۰۰ یورو

نسرین نامدارپور ۱۰۰۰ کرون

آراد علیزاده ۵۰۰ کرون

اصغر کریمی ۳۰۰ پوند

خلیل کیوان ۲۰۰۰ کرون

ناصر شیشه‌گر ۲۰۰۰ کرون

هادی ۱۰۰ کرون

حسن کیوان ۵۵۶ کرون

مجید حمیدیان ۱۰۰۰ کرون

جمیل فرزان ۵۰۰۰ کرون

سهیل اسفندیاری ۲۰۰۰ کرون

آیت رزمجو ۵۰ دلار کانادا

زن زندگی آزادی ۷۰ دلار کانادا

هنار و امیر ماهان ۲۰۰ دلار کانادا

امینیارمحمدی ۲۵ یورو

ندا علایی ۲۵ یورو

مهدی نبوی ۵۰ یورو

غلام اکبری ۵۰۰۰ کرون

عباس ایاغ۲٠٠دلار آمریکا

علاءالدین فرهاپور۱٠٠دلار آمریکا

ناصر اصغری۳٠٠دلار کانادا

علی کمالی ۵۰۰ کرون

میترا و داریوش ۱۰۰۰ کرون

کمک مالی از ایران

نادر ۱ میلیون تومان

ستاره ۷۰۰ هزار تومان

فتاح ۳۰۰ هزار تومان

نیما ۳۰۰ هزار تومان

جمع لیست دو ۱۱۰۶۰ دلار آمریکا

جمع کمک دو هفته اول ۴۹۳۴۰ دلار آمریکا

اینرا هم بخوانید

تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم مریوان در اعتراض به قتل کولبران

۳۱ فروردین: تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم …