گفتگو با رضا مسلمی فعال معلمان در باره کمپین افرایش حقوق ها و..

رضا مسلمی فعال صنفی معلمان با اشاره به کمپین بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس، می‌گوید این کمپین یک کنش جمعی است که از جانب فرهنگیان برای ارتقاء سطح معیشتی و پیشبرد اهداف صنفی معلمان، راه‌اندازی شده است.

وی در ارتباط با کمپین بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس گفت: هدف اصلی از ایجاد این کنش، تلاش برای افزایش دستمزد معلمان است.

وی با بیان این که در حال حاضر سطح دریافتی معلمان کشور بسیار پایین تر از خط فقر است، افزود: دولت در تنظیم بودجه سالانه به مطالبات فرهنگیان توجه ندارد ودر کل سهم آموزش و پرورش در بودجه بسیار پایین است.

مسلمی ادامه داد: اگر دولت به مطالبات معلمان علی‌الخصوص مساله دستمزد در تنظیم بودجه توجه می‌کرد، لازم نبود معلمان با ایجاد کمپین در فضای مجازی از مجلس بخواهند که در تنظیم بودجه بازنگری کند.

عضو شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور با بیان اینکه این کمپین اکنون در حال جمع آوری امضای فرهنگیان است و تا کنون بیش از پنجاه هزار معلم این کمپین را امضا کرده اند، گفت: محتوای این نامه بیشتر معطوف به معیشت معلمان است اما در کل اختصاص عادلانه بودجه به بخش آموزش برای ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش کشور یکی دیگر از مطالباتی است که در این کنش جمعی مطرح شده است.

عضو کانون صنفی معلمان همدان با تاکید بر این که آموزش کیفی حق همه دانش‌آموزان و معیشت شایسته حق همه معلمان و دستمزدبگیران است، اظهار داشت: بعد از جمع‌آوری امضاها، تلاش می‌شود که با تعامل با نمایندگان مجلس قبل از نهایی شدن بودجه، تغییرات مورد نظر در آن اعمال شود.

مسلمی در پایان تصریح کرد: دولت‌ها به مطالبات جمعی معلمان و همه دستمزدبگیران توجه کافی ندارند، و همین مساله باعث میشود که در تنظیم بودجه‌های سالانه از یک طرف  به مسائل مهم و بااولویتی مانند بهداشت و آموزش که ضروریات حیات جمعی ملت است، آنچنان که باید پرداخته نشود و از طرف دیگر، دستمزد و سطح معیشتی مزدبگیران تنزل پیدا کند.ایلنا

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …