گفت و گو: به رسمیت شناختن کشور فلسطین و عصبانیت نتانیاهو

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری