گفت و گو: حزب، انقلاب و مردم- با حمید تقوایی

لینک برنامه از اینجا

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری