گلایه رئیسی، پاسخ امام علی و پاسخ مردم – سیاوش آذری

مندرج در ژورنال شماره ۷۴۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

در یک ویدیو کلیپ احمد مروری، “تولیت استان قدس رضوی” داستانی تعریف می کند که گویا رئیسی در هنگام زیارت مقبره علی، امام اول شیعیان، در هنگام نماز با او صحبت کرده است.

اینکه جفنگ گویی و اراجیف بافی آخوندها از میتومانیا (درغگویی بیمارگونه) ناشی میشود یا از شارلاتانیزم و یا استفاده از مواد روانگردانِ ویژه موردی است که نیاز به پژوهشهای پزشکی، روانشناختی و جامعه شناختی دارد. اما مسلما پیروی این مومنین و مقربین درگاه الهی از سیرت و سنت رسول دقلکارشان نیز در این میان نقش بسزایی بازی میکند چرا که محمد نیز مدعی گفتگو با جبرئیل، پرواز به عرش بر پشت خر بالدار و دو شقه کردن ماه و چسباندن مجدد این دو قطعه به هم شده بود.

با اینهمه پرداختن به این اراجیف خالی از لطف نیست. بنا بر ادعای احمد مروری، علی بعد از گلایه رئیسی مبنی بر اینکه “شما که به ما پاسخ نمیدهید” و در هنگام نماز بر پشت او زده و میگوید “شما اگر برای خدا کار کنید ما هم پشتیبانی می کنیم”. رئیسی در واکنش به پشت خود نگاه می کند و کسی را نمیبیند. آخوند احمد مروری در ادامه می گوید که حضرت به این خاطر با چنین تعجیلی به رئیسی پاسخ می دهد که او برای خدا کار کرده است. گذشته از اینکه نماز رئیسی باطل است (و احتمالا خدا برای تنبیه او ناهار نخورده جانش را گرفت) حقیقتی در این داستان نهفته است: این جانیان با نام خدا بساط زندان و شکنجه و اعدام راه انداختند؛ برای خدا قتل عام شهریور ۶۷ را ترتیب دادند، آپارتاید جنسیتی راه انداختند؛ در این راه حقوق کارگران و مزدبگیران را بالا کشیده بساط اختلاس، رشوه، پولشویی و اقتصاد دزدسالار و مافیایی برپا کردند؛ در یک کلام برای برپایی حکومت خدا بر روی زمین و ساختن جهنمی بنام جمهوری اسلامی زدند، کشتند، تجاوز کردند، چاپیدند و بردند و خوردند.

زنان و مردم آزاده و بپاخاسته در ایران اما پاسخ واقعی این مفلوکین که علاج مالیخولیای آنان نیز هست را بخوبی میدانند: مقابله رو در رو با رژیم، به پیروزی رساندن انقلاب زن زندگی آزادی و به خاک مالیدن پشت و پوزه این جانیان و خدایشان.

اینرا هم بخوانید

مرگ رئیسی در غزه و انقلاب جاری در ایران – سیاوش آذری

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …