گوشه هایی از آکسیون اعتراضی در حمایت از رضا شهابی، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در تورنتو جلوی عفو بین الملل ۵ شنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷

بخشی از سخنرانی یدی محمودی

https://www.youtube.com/watch?v=-VK5WlEWOUQ&feature=youtu.be

بخشی از سخنرانی احمد بابایی

https://www.youtube.com/watch?v=ltQIqJoy8AA

سخنرانی جان کلارک رهبر اعتلاف علیه فقر در انتاریو

https://www.youtube.com/watch?v=w58Wrf0zVZ8&feature=youtu.be

سخنرانی شاهین خلیلی

https://www.youtube.com/watch?v=IP9MGUgcfDo&feature=youtu.be

اینرا هم بخوانید

این کوه موش خواهد زائید

حمید تقوایی: در ٢٤ ساعت گذشته “حمله قریب الوقوع” جمهوری اسلامی به اسرائیل به صدر …