یاد زنده یاد رئوف یوزی

سال یاد زنده یاد رفیق رئوف یوزی
رئوف در تابستان 1343 در منطقه ی بیلوارغربی واقع در روستای کاشتردردامنه ی کوه شاهو و ازتوابع شهرستان کامیاران چشم بجهان گشود.
خانواده ی وی که ازطرف مالکان قلدر(اشرف خان ، والی خان سنندجی )مالک روستاهای یوزیدر، بزوش وگازرخانی وتنگیور وبخشی ازکاشتر بودند، از سال 1329 تا 1344طی این سالهای کوچ اجباری به روستای مجاور، سرانجام درسال 1344مجد دا به روستای یوزیدرمهاجرت کردند. رئوف ازدوران کودکی وتاپایان عمرش درکرمانشاه زندگی کرد. رئوف بنا به علاقه وامکانات روزدرحرفه ی قنادی مشغول بکارشد. وی درسال 1360بعلت حساس بودنش نسبت ظلم وتعدی که کارفرماها درحق کارگران این صنف روامی داشتند، به همکاری تعدادی دیگرازهمکارانش،تلاش زیادی کردند تا تشکل کارگری مستقل از کارفرمایان این صنف درسطح شهر کرمانشاه ایجاد وسازمان بدهند.

با تشکیل رسمی این سندیکای صنفی، هزاران کارگرنوجوان وجوان، که بدون هیچ هویت طبقاتی ، روزانه باتحمل بیش از10 ساعت کارتاقت فرسا ، توسط کارفرمایان وبدون پرداخت حق بیمه ودیگرمزایای ضمن کار، ازقبیل حق سنوات کاروعیدی وپاداش و…، ازکارگران این صنف بیشترین بهره کشی می شد. استاد رئوف یا اوسا رئوف، با علاقه وروحیه ی انقلابی که داشت، با همکاری دیگررفقای هم صنف خود ، به تمام کارگاهای قنادی وفروشگاهها تابعه ، مراجعه می کردن وآمارکارگران را با مشخصات فردیشان را جمع آوری می کردند ولیست های بلند بالایی تهیه کردند وبه سازمان تامین اجتماعی جهت پیگیری بیمه شدن این کارگران ، تلاش بی وقفه کردند درنتیجه :بافعالیت این تشکل کارگری،تمام کارگران صنف کارگاهای وفروشگاها از مزایای بیمه و…، بهرمند شدند کرمانشاه در دهه ی 60 خود به یک گذرگاه وجبهه ی جنگ تبدیل شده بود .جوانان انقلابی کرمانشاه دراین ایام علیه تداوم جنگ تیمهای رزمنده ی زدجنگ را سازمان داده بودند. اوسا رئوف یکی از این افراد علیه جنگ بود که حین فراری دادن سربازان دستگیر شده ، دوبار خود را به خط مرزی برده وهربار با تعدادی از سربازان جبهه را ترک کردند.


در آن زمان مبارزات کارگران کرمانشاه دربیشترین مراکزصنعتی، از جمله: اعتصابات کارگران مجتمع کشت وصنعت نوردپیچ ماهیدشت ، اعتصابات واعتراضات کارگران نساجی غرب ، کارخانه ی خانه سازی آبادانی ومسکن ،کارخانه ی پارچه بافی کشمیر، اعتراضات کارگران فصلی وخدماتی وروزمزد پالایشگاه کرمانشاه اوج گرفته بود .استاد رئوف با پیوند عمیقش با بخشهای ازکارگران این مراکز،درساماندهی سندیکای کارگران قنادی کرمانشاه فعالیت خود رادوچندان کرد.رفیق رئوف، ضمن داشتن روحیه ی رزمندگی ونترسی منحصربفردش ازیک طرف، از سویی دیگر با داشتن روابط اجتماعی گسترده وویژگی شخصیت فردی، توانست دراین فعالیت همسرنوشتی، تبدیل به چهره ی محبوب وقابل اعتماد ی درسطح کرمانشاه بشود.

رئوف دراوائل دهه دی هشتاد به بیماری سرطان معده مبتلا شد ودر 9/آذر/1384 در سن 41 سالگی قلبش ازحرکت ایستاد وبرای همیشه ازمیان مارفت. یاد وخاطره عمر کوتاه وپرباارش که سراپاازجسارت ورفاقت وسخاوتش درمیان ما جاودانه خواهد ماند.

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …