یاوه‌های میرسلیم علیه دو روز تعطیلی هفتگی – سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه “طرح تعطیلی شنبه‌ها مشابهت‌هایی با یهودیان دارد”، به “خبرآنلاین: گفت: “کشوری که می‌خواهد رتبه اول را در منطقه به دست آورد و رشد سالانه‌اش ۸ درصد باشد، نیازمند اضافه‌کار همه ما است و نه اضافه‌کردن تعطیلی.”

دو روز تعطیل در هفته یک خواست اساسی برای همه مردم ایران به شمار می‌رود و به اهمیت آن در بهبود سلامت جسمی و روانی کارگران، کارمندان و حتی دانش‌آموزان و غیره در یادداشت‌های دیگر خواهم پرداخت.

میلیاردرهای اسلامی مانند میرسلیم بدون شک برای پُر کردن جیب خود و حساب‌های بانکی مفت‌خورهای میلیاردر مشابه خود با این مطالبه انسانی مقابله کرده و به بیهوده‌گویی خواهند پرداخت.

در دوره و زمانه‌ای که ٢ روز تعطیلی شنبه و یکشنبه در بسیاری از کشورها به قانون مبدل شده و رعایت می‌شود، تحمیل یک روز تعطیلی آخر هفته به هر بهانه‌ای چیزی نیست جز بی توجهی محض به نیاز میلیون‌ها انسان به استراحت و تمدید انرژی و بی مبالاتی ویژه سران رژیم در شناسایی حقوق انسانی مردم.

از سوی دیگر و به‌ویژه در دنیای ارتباطات و مبادله و سیستم بانکی بین‌المللی، تعطیلی روز جمعه امری است که از جانب کارشناسان زاید تلقی می‌شود. ازاین‌رو، دو روز تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه، از زوایای مختلف بسیار اهمیت دارد. “یهودی” خواندن خواست تعطیلی روزهای شنبه، صرف‌نظر از یهودی‌ستیزانه بودنش که یک ویژگی خاص فاشیسم اسلامی است، بهانه‌ای پوچ برای استثمار مردم زحمت‌کش در ایران است.

ادعای اینکه برای رشد ٨ درصدی در سال نیاز به “اضافه کاری” است، حرف تمامی سرمایه داران داخلی و خارجی است. قطعاً منفعت یک درصدی‌های مفتخور، در تناقض و تقابل کامل با منافع ٩٩ درصد جامعه است. “شکوفایی” اقتصادی برای مافیای اسلامی معنایی جز پُر شدن جیب این حضرات و فقر مضاعف برای مردم ندارد. با دو روز تعطیلی هفتگی می‌توان در مقابل این تعرضات بهتر مقابله کرد.

مطالبه دو روز تعطیلی در کنار مطالبات دیگر مانند ممنوعیت اضافه‌کاری، تقلیل مستمر کار هفتگی به ٣۵ ساعت و کمتر و غیره از خواست‌های انسانی جوامع مدرن امروزی است. طبقه کارگر و همه مزدبگیران باید با این خواست‌ها نیز به جنگ سرمایه داران و حکومت سرمایه داری اسلامی در ایران بروند.

اینرا هم بخوانید

“انتخابات” انتصاباتی یا انقلاب، راه کدام است؟ – سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۷۴۹ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …