یکشنبه اعتراض: تجمعات بازنشستگان فولاد در اهواز و اصفهان و مخابرات تهران

روز پنجم دیماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان و فولاد اهواز در اعتراض به وضع بد معیشتی و برای پیگیری مطالباتشان در ادامه یکشنبه های اعتراض خود مقابل ساختمان این صندوق در این دو شهر تجمع کردند. در این تجمعات بازنشستگان فولاد با فریاد شعارهایشان مطالبات خود را طلب میکردند.  اجرای همسان سازی و افرایش حقوقها به بالای  خط فقر ۱۲ میلیونی و بازگرداندن متوسط ۲ میلیون تومان کسرشده در اجرای همسان سازی بازنشستگان فولاد، درمان بر اساس آیین نامه فولاد و برقراری خدمات رفاهی مطابق تعهدات آیین نامه استخدامی فولاد از جمله خواستهای فوری اعلام شده بازنشستگان فولاد است.  درمان رایگان، پایان دادن به اختلاس ها و دزدی ها و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات از دیگر مطالبات مهم همه بازنشستگان است که بارها در تجمعاتشان بر آنها تاکید کرده اند.

در همین روز بازنشستگان مخابرات نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حق و حقوق خود و مطالباتشان بر اساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره شرکت، دست به تجمع زده و برای پیگیری مطالبات خود در برابر وزارت ارتباطات تجمع داشتند. تجمع قبلی آنها در همین رابطه در روز ۲۳ آذر برگزار شد. بازنشستگان شعار میدادند:”بازنشسته داد بزن ،حقتو فریاد بزن ” اعتراض آنها به وضع بد  معیشتی شان است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۶ آذر ۱۴۰۰ ، ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

اعتراض اتحادیه خدمات عمومی بریتیش کلمبیا به حکم اعدام شریفه محمدی

در پاسخ به فراخوان کمپین برای آزادی کارگران زندانی (free them now) و بدنبال تلاش …