یکی از رازهای بقا!

خامنه ای از علیرضا کریمی دعوت کرد که به نزد او برود. خامنه ای به علیرضا کریمی گفت: “کار بزرگ شما از سنخ کار پهلوانان نامداری همچون پوریای ولی بود. من از اینکه نشان دادید جوانی از جوانهای ما حاضر است برای یک هدف بزرگ و بلند پا بر روی نفس خود بگذارد و از حق قطعی و قهرمانی مسلم صرف‌نظر کند، واقعاً احساس عزت کردم. قدر این کار را بدانید و اجر معنوی آن را از خدا بخواهید، البته مسئولان نیز نباید در تجلیل و پاداش مادی کوتاهی کنند”

 ماجرای تمکین کردن علیرضا کریمی به باخت با حریف اسرائیلی را همه میدانند. حاشیه های سخنان خامنه ای در مورد تشبیه “صفت” کریمی به “سنخ پوریای ولی” و “پاداش مادی” به او، همان کلاه گشادی است که ولی فقیه برای کریمی و امثال او دوخته است. اصل داستان چیزی است که چندان ناشناخته نیست و حکم راز بقا برای نظام اسلامی را دارد. حکومت اسلامی از بدو ظهورش تا به امروز از قبل “مرگ بر شیطان بزرگ” و “مرگ بر دولت غاصب اسرائیل” و به گفته ولی فقیه “پا گذاشتن روی نفس برای یک هدف بزرگ” ( بقای حکومت اسلامی ) توانسته است خود را سرپا نگه دارد و خامنه ای باید هم “احساس عزت” کند. تحمیل و اعمال بی حرمتی به کرامت و شخصیت افراد در عرصه های ورزشی و جهانی در راستای بقای نظام بخش جدایی ناپذیر از هویت این حکومت بوده است.

حکومت اسلامی با داعیه و توجیه دفاع از آه محرومان مردم فلسطین، و پز ضد اسرائیلی برای خود هویت ساخته است و این تنها یکی از رازهای بقای حکومت اسلامی است. این در حالی است که ورزشکاران فلسطینی طی سالین متمادی تا به امروز در تمامی عرصه های ورزشی بدون تره خورد کردن برای دایه مهربانتر از مادر، در مصاف با حریفان اسرائیلی در میادین ورزشی روبرو شده و مسابقات را به سرانجام رسانیده  و اجازه نداده اند که حتی جیره خواران دست ساز حکومت اسلامی نظیر، حماس و حزب الله در فلسطین آنان را به ابزاری برای اعمال تحقیر در جهت بقای خود تبدیل کنند.

مردم فلسطین و مردم اسرائیل دشمن مشترکی دارند که در هیبت دولت اسرائیل، دولت فلسطینی، حماس و حزب الله تاریخا تا به امروز به بقای خود ادامه داده اند. در این میان خامنه ای نیز برای بقای این نظام سراپا ضد انسانی آتش بیار معرکه ای است که مردم فلسطین و مردم اسرائیل نتوانند لحظه ای روی خوش از زندگی را در کنار هم  تجربه کنند.

خاصیت توهین، تحقیر، بی حرمتی و شکستن کرامت انسانی ورزشکاران در رقابتهای ورزشی با ورزشکاران اسرائیلی توسط حکومت اسلامی، تنها برای پز ضد اسرائیلی در خدمت به تداوم عمر حکومت ننگین اسلامی است. زمانی که مردم ایران به کابوسی که حکومت اسلامی در منطقه ایجاد کرده است پایان دهند، آنروز شروع کنار زدن دمل چرکین حاکمان اسرائیل و حاکمان فلسطین در منطقه و سرآغاز جشن شادی، جشن همسرنوشتی و شکوفایی آرزوهای انسانی بین مردم اسرائیل و مردم فلسطین نیز خواهد بود.

عبدل گلپریان

۱۱ دسامبر ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

راه حل سقز علیه تهاجم شیمیایی- عبدل گلپریان

روز یکشنبه ۲۰ فروردین دست‌کم شش مدرسه دخترانه در شهر سقز به‌طور هم‌زمان هدف حملات …