یک موفقیت برای بازنشستگان متولد ۱۹۵۷ و تاثیر مثبت آن بر روند بازنشستگی! کریم شاه محمدی

ما انجمن سراسری بازنشستگان سوئد (PRO )کمپینی را علیه تصمیم تبعیض آمیز احزاب پارلمان سوئد راه انداختیم. بنا به این تصمیم، بیش از دو هزار کرون مالیات از ما متولدین ۱۹۵۷ گرفته می شد. خوشبختانه بعد از ۸ ماه تلاش و جدیت در سال ۲۰۲۳ این کمپین با موفقیت به سر انجام رسید. در واقع ۲۰۰۰ کرون به حق بازنشستگی ما اضافه شد. قرار است خسارت این دو ساله هم جبران شود و در ماه جولای حدودا پنجاه هزار تا شصت هزار کرون از طرف اداره مالیات به ما برگردانده شود. همچنین موفقیت این کمپین، موفقیتی شد که متولدین بعد از ما هم چنین اضافه مالیاتی را پرداخت نکنند، ولی برای اطمینان بیشتر به سایت اداره بازنشستگی(Pensionsmyndigheter ) سر بزنید و با موبیل بانک آیدی خودتان وارد سایت بشوید و مالیاتی را که از شما می گیرند ببینید بر اساس گزینه ۲ در جدول اداره مالیات هست یا نه. در ضمن تا آنجایی که اطلاع پیدا کرده ایم، این کمپین احتمالا روی حقوق بازنشستگان ما قبل ما هم تاثیر مثبت داشته است، احتمالا خودتان هم متوجه شده باشید، چونکه خودشان در تکست تلویزیون اعلام کرده بودند.

ولی جریان چه بود است و چرا ما این کمپین را راه انداختیم؟

معمولا هر کسی که بازنشسته می‌شود، سطح در آمد هر فرد حدودا دو تا سه برابر پائین خواهد آمد و به همین خاطر خیلیها برای امرار معاش مجبورند چند سال دیگر هم نیم وقت یا تمام وقت کار کنند. در هر صورت نکته قابل توجه اینجا است. سال اول که وارد سن بازنشستگی می‌شویم اداره مالیات آنرا طبق جدول مالیات، گزینه دوم که پائینترین سطح مالیات است می گیرند، ولی برای ما متولدین ۱۹۵۷ طبق جدول مالیات ، گزینه ۶ که بالاترین سطح سکات است از ما گرفتند، که تفاوت ماهانه آن حدودا ۲۰۰۰ کرون بود.
ولی چرا ؟ سوسیال دمکراتها چنین طرح پیشنهادی را به پارلمان آورده بودند که حق بازنشستگی ما را پائین بیاورند. بلاخره معلوم هم نبود چرا، به قول خودشان همه جانبه بررسی نکرده بودند. راستش هیچ دلیل خواصی نداشت به غیر از اینکه خواستند به حقوق بازنشستگی تعرض کنند و بقیه احزاب هم رای مثبت داده بودند به نظر می رسید که از دیوار ما پاینتری گیر نیاورده بودند، ولی کور خواندند و جواب گرفتند.
طبق تحقیقات همه جانبه ای که به عمل آوردیم و با ادارات مربوطه و نماینده حکومت وقت و سوسیال دمکراتها صحبت می کردیم، جوابهای متناقض و نا روشنی می دادند ولی ما با جدیت و فاکت دنبال کردیم در نهایت حزب مدراتها می خواستند از زیر بار آن در بروند و می گفتند که چنین تصمیمی در دوران سوسیال دمکراتها به تصویب رسیده است، ولی ما گفتیم که در همان دوران هم شما رای مثبت به لایحه داده بودید. در نهایت وزیر دارایی هم تحقیقات هر چه بیشتری انجام داد و گفت این طرح همه جانبه نبوده و باید ما به تفاوت این دوسال را اداره مالیات باز پرداخت کند و از امسال هم حق بازنشستگی ما طبق جدول مالیات گزینه ۲ انجام گرفت که حدودا دو هزار کرون به حق بازنشستگی ما اضافه شد و ماه جولای هم خسارت را که حدودا ۵۰۰۰۰ کرون یا بیشتر است بر می گردانند.

در هر صورت ما بر این تصمیم و مقررات غیر منطقی، غیر واقعی و تبعیض آمیز فایق آمدیم. چونکه این سیاست تهاجمی علیه بخش آسیب پذیر جامعه بود که چندین دهه از زندگی خود را سخت کار کرده و مالیات پرداخت کرده اند.
چونکه این تصمیم علیه ایده رفاه و سیستم رفاهی که مردم سوئد صدها سال برای آن جنگیده بودند را به چالش می کشید.
ما با همبستگی و تلاش همه جانبه خود موفق شدیم که این پیروزی را برای متولدین ۱۹۵۷ و بعد از ما به دست بیاوریم و اگر نه همین سیاست را برای متولدین بعد از ما هم بکار می بردند.

کریم شاممحمدی

۲۳ فوریه۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

زنان سالخورده روستائی- شمی صلواتی

چه کسی مسئول رنج و درد سالخوردگان روستائی، بخصوص زنان در کردستان و بلوجستان و …