۱۰۰ میلیارد برای “تکمیل زیر ساخت های مراسم اربعین”

سایت مجلس، مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 :100 میلیارد تومان برای تکمیل زیر ساخت های مراسم اربعین لحاظ شد.وی در ادامه گفته: صد میلیارد تومان از محل فروش فرآورده های نفتی بازارچه های مرزی به نرخ فوب خلیج فارس برای تکمیل زیرساخت های موردنیاز در مراسم اربعین لحاظ می شود، این بودجه به نسبت 50 درصد استان ایلام، 25 درصد استان خوزستان و 25 درصد استان کرمانشاه توزیع می شود.

اینرا هم بخوانید

آکسفام: اسرائیل از آب به عنوان سلاح جنگی استفاده می‌کند

سازمان امدادرسان آکسفام (Oxfam) اعلام کرد تقریبا هیچ آبی در نوار غزه باقی نمانده است. این نهاد …