۱۰۸ کارگر شاغل در لوله‌سازی ماهشهر اخراج شدند

ایلنا:۱۰۸ کارگر شاغل در لوله‌سازی ماهشهر در استان خوزستان به دلیل آنچه” مشکلات مالی کارفرما” عنوان شده، از کار اخراج شدند.

 قرار است کمیسیون کارگری استان به زودی تشکیل جلسه بدهد و اوضاع بحرانی کارگران لوله‌سازی ماهشهر را بررسی کند.همچنین فرماندار ماهشهر نیز ضمن تایید اخراج این کارگران گفته است: “این شرکت، ضمانت‌نامه‌ای نزد بانک تجارت دارد که در صورت تامین اعتبار از سوی این بانک تا حدودی می‌توان مشکل مالی شرکت لوله‌سازی ماهشهر را حل کرد.”

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …