۱۴ خرداد: اسامی ۸۵ نفر از قربانیان فاجعه متروپل، مردم آبادان دادخواه اند

در حالیکه جمهوری اسلامی تلاش داشت آمار قربانیان فاجعه متروپل آبادان را پنهان کند، بنا بر خبر دریافتی واحد خوزستان تا کنون اسامی ۸۵ نفراز قربانیان توسط گروههای مردمی مشخص شده است که بیش از هشتاد درصد آنها کارگرانی هستند که در این ساختمان به کار اشتغال داشتند. طبق همین گزارشات شمار جانباختگان ممکن است دو برابر این تعداد باشد. اسامی تا کنون منتشر شده قربانیان فاجعه آبادان عبارتند از:

۱) سجاد حمد زاده، ۲) پیمان باوندى، ۳) کاظم ناصر مطوری، ۴) مرتضی ابراهیمی مقدم، ۵) امیر گرناوی، ۶) طارق قیم، ۷) کریم بندری، ۸) معدی اسماعیلی، ۹) حسین سيداوی، ۱۰) مسیح صادقی، ۱۱) نادیا کعبى، ۱۲) سالار کشفی، ۱۳) علی رضا بغلانى، ۱۴) محسن صالحی زاده، ۱۵)فوزى جلیلیان، ۱۶) عرفان جلیلیان، ۱۷) آرین جلیلیان، ۱۸)حمیدرضا جلیلیان، ۱۹) رامین معصومی، ۲۰) شیرین معصومی، ۲۱) مریم قربانی، ۲۲) علی رضا دريس، ۲۳) هاشم بحرانی، ۲۴) دانیال خسروی، ۲۵)منصور تقی پور، ۲۶)آمنه امینی نیا، ۲۷) حسن مطوری، ۲۸) منظر مطوری، ۲۹) کیومرث علی مدد، ۳۰) میترا صالحیان پور، ۳۱) مليکا صالحیان پور، ۳۲) فاطمه خلفی زاده، ۳۳) امیر لفتوى، ۳۴) حسین سعيداوى پور، ۳۵) منصور عيدانى، ۳۶) سیروس فروردین، ۳۷) مسلم شیرین کلام فرحانی، ۳۸) رحمان بهبهانی، ۳۹) امیر بهبهانی، ۴۰)کاظم حزباوی، ۴۱)لفته چنانی، ۴۲)فرشادخواجوی، ۴۳)امید صالحی، ۴۴)رامین ریزی، ۴۵)افشین ریزی، ۴۶)فرزاد خواجوی، ۴۷)محمد خواجوی، ۴۸)بابک خواجوی، ۴۹)ابراهیم آقایی، ۴۹)شهرام آقایی، ۵۰)تورج امیدی، ۵۱)ایرج امیدی، ۵۲)علی صالحی، ۵۲)امین صالحی، ۵۳)فاطمه صادقی، ۵۴)معصومه صادقی، ۵۵)عصمت رجبی، ۵۶)فرشته صادقی، ۵۷)افسون طلایری، ۵۸)امل دلفی، ۵۹)زهرا دلفی، ۶۰)پژمان طلایری، ۶۱)جواد صادقی، ۶۲)اکبر رجبی، ۶۳)فتحعلی خواجه، ۶۴)فرضعلی خواجه، ۶۵)خسرو خواجه، ۶۶)غلام ایزدپناه، ۶۷)شهلا عامری، ۶۸)بیژن عامری، ۶۹)مارال عامری، ۷۰)آرش پرویز زاده، ۷۱)یوسف جباری، ۷۲)فرید کنعانی، ۷۳)کیوان زهیری، ۷۴)عبدالطیف همیلی، ۷۵)مارال عامری، ۷۶)افسانه پرویز زاده، ۷۷)افسانه اکلیلی، ۷۸)فسون زمانی، ۷۹) علی نیک پور، ۸۰)محمد حمیدیان، ۸۱)حمید فالی پور، ۸۲) محمدرضا ایزد رضایی، ۸۳) آرمان قیصری، ۸۴)نصیری ۸۵-الیافی …

واحد خوزستان حزب کمونیست کارگری مراتب همدردی و تسلیت خود را به خانوده های جانباختگان این فاجعه انسانی و همه مردم آبادان وهمه مردم اعلام میکند. واحد خوزستان حزب تلاش میکند لیست کامل قربانیان این فاجعه را تهیه و صدای دادخواهی مردم باشد. از همین رو از همه مردم میخواهیم که دقت کنندکه اگر اسم کسی در این لیست جا افتاده است و اسامی دیگری از قربانیان این اتفاق ناگوار در اختیار دارند خبر دهند که به این لیست اضافه شود. این لیست باید همراه با تصاویر جانباختگان بعنوان نمونه ای دیگر از جنایات جمهوری اسلامی و بساط مافیایی و رانت خواری حاکم در سطح جهانی انعکاس یابد.

ساختمان متروپل و فاجعه ای که روی داد تنها نمونه فجایع این جامعه تحت حاکمیت حکومت اسلامی نیست . قبل از آن آتش سوزی ساختمان پلاسکو را داشتیم و همین امروز نیز لیست طویلی از ساختمانها و اماکن وجود دارند که در خطر فروریزی هستند و بخشی از آنها در همین مدت انتشار پیدا کردند. با ادامه اعتراضات باید جلوی تکرار چنین جنایاتی را گرفت. معرفی و محاکمه علنی کلیه مسئولین و ارگان های دخیل در فاجعه متروپل در صدر خواستهای مردم آبادان و خانواده های قربانیان این فاجعه انسانی قرار دارد. مردم آبادان طی بیانیه هایی با اعلام خواستهای خود بر این مطالبه تاکید کرده اند. واحد خوزستان از خواستهای اعلام شده آنان قاطعانه حمایت کرده و به ادامه حمایت ها و همبستگی با مبارزات مردم در این شهر تاکید. دارد.

نابود باد حکومت اسلامی!

کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری- واحد خوزستان

۱۴ خرداد ۱۴۰۱، ۴ ژوئن ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

آزادی و استرداد حمید نوری محکوم است!

آزادی حمید نوری بوسیله دولت سوئد در برابر آزادی دو شهروند سوئدی  تسلیم شدن این …