۱۴ زندانی سیاسی و عقیدتی که به اعدام محکوم شده‌اند، تحت خطر اجرای حکم قرار دارند

۱۴ زندانی سیاسی و عقیدتی که توسط جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند تحت خطر اجرای حکم قرار دارند .همه این افراد ماه‌ها و بعضاً سال‌ها تحت شکنجه برای اعتراف اجباری علیه خود بودند.تعدادی از آنها از داخل زندان و خانواده‌های آنها در بیرون از زندان بارها اعلام کرده اند انها هیچ جرمی مرتکب نشده اند و به شدت مورد شکنجه قرار گرفتند.پرونده سازی دروغین و اعترافات اجباری تحت شکنجه، عدم دادرسی عادلانه و عدم دسترسی به وکیل، شهادت شاهدان و مستندات موجود در پرونده از مشخصه‌های بارز همه پرونده‌هاست که دیوان عالی ضمن بی‌توجهی به همه این موارد و با اعمال فشار نهادهای امنیتی از جمله سپاه و وزارت اطلاعات احکام اعدام این ۱۴ زندانی را تایید کرده است.

✍️آتنا دائمی

https://twitter.com/AtenaDaemi/status/1754525566970020247/photo/1

نه به اعدام

اعدام قتل عمد حکومتی است

کشتن انسانهارا متوقف کنید

اینرا هم بخوانید

گفتگو با حمید تقوایی درباره فضای سیاسی و اعتراضی جامعه در آستانه مضحکه انتخاباتی حکومت