۱۶ سال زندان برای پنج بازداشتی اعتراضات سال ١٤٠١

پروین میرآسان، نصراله فلاحی و فرزندانش اردوان و ارغوان فلاحی، چهار فعال سیاسی مجموعا به ۱۱ سال حبس محکوم شدند. پدر رضا لطفی از جانباختگان خیزش سراسری زن زندگی آزادی نیز به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.این حکم در شعبه۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است.

پروین میرآسان و نصراله فلاحی هر کدام از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به چهار سال حبس، ارغوان فلاحی به دو سال حبس و اردوان فلاحی به یک سال حبس محکوم شده‌اند.پروین میرآسان و نصراله فلاحی هم اکنون در زندان اوین بسر می‌برند”. ارغوان و اردوان فلاحی نیز که پیش‌تر با تودیع وثیقه آزاد شده بودند با احتساب ایام بازداشت محکومیت آنها به اتمام رسیده و دیگر به زندان باز نخواهند گشت. این پرونده شامل دوازده نفر است که تاکنون از اسامی و اتهامات متهمان دیگر اطلاعی در دست نست.

 اتهامات نصراله فلاحی و ارغوان فلاحی “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و عضویت در گروه های مخالف نظام” و اردوان فلاحی مبنی بر “مشارکت در تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” قرار جلب به دادرسی توسط شعبه ۶ دادسرای اوین صادر شده است.

پروین میرآسان، متولد ۱۳۳۶، در تاریخ سیزدهم آبان ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران اطلاعات سپاه در شیراز بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شد.خانم میرآسان در بهمن ماه همان سال به تهران منتقل گردید و نهایتا در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ پس از اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

نصراله فلاحی و دخترش ارغوان در ۱۳ آبان سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین، اردوان دیگر فرزند نصراله فلاحی نیز در تاریخ ۱۲ آبان سال گذشته در رابطه با اعتراضات سراسری در اصفهان بازداشت شد. آنها در تاریخ بیست و سوم بهمن ۱۴۰۱ به زندان اوین انتقال یافتند.در نهایت اردوان فلاحی در تاریخ ۱۳ دی و ارغوان فلاحی در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.هرانا

*در خبر دیگری “هه‌نگاو” نیز روز سه‌شنبه ۲۸ فرودین (۱۶ آوریل) گزارش داد کمال لطفی از اعضای خانواده‌های دادخواه و پدر رضا لطفی از جانباختگان جنبش “ژن ژیان ئازادی” که اخیرا نیز برای بار دوم بازداشت شده به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.کمال لطفی از اعضای خانواده‌های دادخواه توسط دادگاه انقلاب دهگلان از بابت “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری، از بابت “توهین به خامنه‌ای” به دو سال حبس تعزیری و از بابت “توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی (خمینی)” به تحمل دو سال حبس تعزیری و در مجموع به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …